HR viesti 3+4/2018 - Page 56

Mikä on Green Office? Green Office on WWF Suomen innovoima, vuonna 2002 käynnistynyt käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Green Officen avulla sekä isot että pienet toimistot ovat pienentäneet ekologista jalanjälkeään sekä vähentäneet hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen Green Office -verkostossa on mukana 382 toimistoa 143 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä noin 57 300 työntekijää. ottaa sen käyttöön jo aika pienellä vaivalla ja panostuksella, distavat sisäilmaa kasvien juuristojen mikrobeja hyödyntäen hän uskoo. ja auttavat ylläpitämään optimaalista ilmankosteutta. Oma ympäristöohjelma? Trending: kestävät valinnat Monessa yrityksessä on luotu myös omia ympäristöohjelmia. Bergholm-Slotten mukaan kestävä työympäristö muuttuu Esimerkiksi Kinnarpsilla on käytännönläheinen kestävän kehi- koko ajan tärkeämmäksi tekijäksi eri sidosryhmien silmissä. tyksen ohjelma, joka sisältää myös Green Officen vaatimuk- ”Asiakas­yrityksillämme on erilaisia vastuullisuustavoitteita. sia, vaikka yritys ei Green Office -järjestelmän piirissä ole- Asiakkaamme toivovat kalustetoimittajaltaan sitoutumista ja kaan. Markkinointipäällikkö Liselott Bergholm-Slotte kertoo, ymmärtävät, että myös sisustuksella ja kalustuksella voidaan että yritys toimii ympäristöystävällisesti mm. välttämällä turhaa vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.” tulostamista sekä arkistoimalla sähköisesti. ”Kierrätämme myös erilaiset paperilaadut, lehdet, karton- Kinnarpsilla on käytössä myös uusi Better Effect Index -kestävyystyökalu, jossa arvioidaan ja pisteytetään yrityk- git ja energiajätteen. Työpisteissämme on tätä varten kierrätys- sen tuotteet kuudella tärkeällä osa-alueella: raaka-aineet ja roskakori, johon erilainen jäte lajitellaan ja joka tyhjennetään resurssit, ilmasto, puhtaat materiaalit, sosiaalinen vastuu, kierrätyssäiliöihin. Käytämme kahvimukeja ja vältämme kerta- kierrätys ja ergonomia. käyttöastioiden turhaa käyttöä”, hän listaa. ”Sen avulla voi vertailla, kuinka eri tuotteet täyttävät Lisäksi Kinnarpsin Helsingin toimitalossa on energiaa sääs- vaatimukset. Aihe kiinnostaa asiakkaitamme, jopa niin pal- tävä valaistus- ja lämmitysjärjestelmä sekä lämpökuormaa leik- jon että olemme kesän asiakasseminaarimme aiheiksi valin- kaavat julkisivulasit, jotka estävät tiloja kuumentumasta kesä- neet juuri kestävyyden ja vastuulliset valinnat”, kertoo helteillä. Vastaavasti toimistokerroksen Naava-viherseinät puh- Bergholm-Slotte.   n 56 HR viesti 3–4/2018