HR viesti 3+4/2018 - Page 51

muutoksen eteen, mutta mikään ei siitä huolimatta muutu. Markkinointi-instituutin kasvuohjelmissa olennaista on yrityksen rohkea haastaminen ja sitoutuminen muutokseen. Yritykselle myös rakennetaan se puuttuva perusta, jolle toivottu muutos voi syntyä. Se rakentuu yhdessä tekemisestä, yhteisestä identi­ teetistä ja luottamuksesta. ”Pidän tärkeänä, että johto osallistaa henkilöstöä laajasti. Muutos ei ole kiinni yksittäisestä henkilöstä vaan koko joukkueesta”, Berkowits muistuttaa. Myynti ei ole vain myynnin tehtävä Keskeinen syy, miksi organisaatiot hakeutuvat kasvuohjel­ miimme, on halu uudistua, parantaa tuottavuutta ja kasvaa kannattavasti. Valmennus avaa koko henkilöstön silmät tulok­ sen tekemiselle. Tänä päivänä myynti ei ole vain myynnin teh­ tävä, vaan kasvu syntyy hyvän asiakaspalvelun sivutuotteena. ”En ehkä ole aiemmin nähnyt hoitotyötä myyntityönä, sanoo lähihoitajaopiskelija Tiina Salmelainen (kesk.), joka osallistui Markkinointi-instituutin valmennukseen. ”Koulutuksen myötä ymmärrän selkeästi, miten tärkeää on myynnillinen ajattelu jokaisessa asiakaskohtaamisessa.” Kuvassa mukana ravintotyöntekijä Maris Kirsi ja Espoon lähimmäispalveluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Talouden realiteetit pätevät myös humanistisella ja hoiva- alalla. Markkinointi-instituutin asiakas Museoliitto tarjosi jäsen­ museoilleen mahdollisuuden valmentaa henkilöstöään talou­ den ja myynnin teemoissa. Espoon lähimmäispalveluyhdistys taas valmensi hoitajat ja keittäjät oivaltamaan oman työnsä kaupallisen merkityksen. ”Tämä on elävä esimerkki siitä, kuinka uudenlaisia kasvun mahdollisuuksia voi löytyä talon sisältä, jos ne vain osataan nähdä”, Berkowits summaa. n Tom Kankkonen. Yritysten ongelmana ei ole osaajien puute vaan se, etteivät ne osaa hyödyntää koko potentiaaliaan. ”Organisaatioissa ei aina nähdä piilevää potentiaa­ lia. Joskus tarvitaan ulkopuolinen näyttämään, miten yritys saa osaamisen täysimittaisesti käyttöönsä. Yritykset tarvitse­ vat tukea erityisesti toimintansa uudistamiseksi koskeepa se sitten esimiestyötä tai palvelutuottamisen prosesseja”, sanoo Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits. Markkinointi-instituutti on pitkän linjan yritysvalmentaja. Se tähtää valmennuksillaan tuloksiin, jotka näkyvät sen omien asiakkaiden asiakkaille saakka. ”Meillä valmennettavan yrityksen omat asiakkaat ovat aktiivisesti mukana yrityksen kasvupolulla. Näin varmistamme, että asiakkaamme suhde omiin asiakkaisiinsa väistämättä kehittyy ja aktivoituu.” Yritysvalmennuksen menestysresepti on syntynyt kuuntele­ malla ja ymmärtämällä erilaisia organisaatioita sekä niiden ansaintamalleja. Tehokkaimmat metodit ja mittarit löydetään, Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja kun sukelletaan pintaa syvemmälle organisaatioon, sen toimin­ Toni Berkowits on huomannut, että organisaatiot tatapoihin, ongelmiin ja kulttuuriin. tarvitsevat usein ulkopuolista apua saadakseen Yksi tyypillisimmistä ongelmista on se, että totutut toiminta­ tavat estävät organisaatiota uudistumasta. Usein yrityk­ koko henkilöstön potentiaalin ja osaamisen käyttöönsä. sissä koetaan, että tehdään oikeita asioita ja paljon työtä 3–4/2018 HR viesti 51