HR viesti 3+4/2018 - Page 46

KOLUMNI Riikka Kojo asiantuntija Henkilöstörahastopalvelut Oy ”TEET PALKITSEMISEN ARVOISTA TYÖTÄ” – OTTEITA HENKILÖSTÖRAHASTON ARJESTA Merja oli aloittanut reilut 600 henkeä työllistävän Hypritek hen menikin 2 x 2 tuntia, kiitos selkeän strategian ja luotta­ Oy:n toimitusjohtajana. ”Poikkeuksellista”, piireissä puhuttiin. muksellisen työilmapiirin Mittareina olisi kasvu, kannattavuus, Edeltäjän siirryttyä kirkkaampiin saleihin, moni ajatteli seuraa­ asiakas­tyytyväisyys. Mittareiden tasot määritellään vuosittain jaksi aivan jotain muuta. Mutta niin vain Merja, yhtiön vastaamaan hetken tilannetta. Tehotiimi taputti toisiaan olalle: HR-johtaja, harppasi urallaan eteenpäin uusiin haasteisiin ”hyvää työtä!”. talon sisällä. Mielessään hän päivittäin kiitti luottamuksesta Merjan johdossa yrityksen kasvu- ja kannattavuuskäyrät yhtiön hallitusta, jossa kolme vuotta sitten alkanut nuorennus­ jyrkkenivät muutaman asteen. Yhtiökokouksen ja vahvistetun leikkaus näkyi kansainväistymisenä ja toimialan perinteiden tuloksen jälkeen, johtoryhmä kävi säätämässä viimeiset ­detaljit uudelleenmuotoiluna. HR-johtajana kasvu oli ollut haasteel­ huomista henkilöstöinfoa varten. ”Kiitos, kiitos, kiitos”, olisi lista; riittävän pätevien löytäminen kasvun tahdissa, pitkään kaikkien ydinviesti. ”Kissa sillä elää”, olisi vastaus peränur­ talossa olleiden huomiointi, ja suorituksen, palkitsemisen ja kasta. Konkretiaa oli toivottu rahan muodossa, eikä sitä vielä strategian yhteensovittamista eri henkilöstöryhmissä ja yksi­ tähän mennessä ollut jaettu. Nyt kun yrityksellä oli ensimmäi­ köissä. nen kokonainen tilikausi henkilöstörahaston kanssa takana, Palkitsemisessa hänellä oli yksi kortti kääntämättä, ja kissa saisi silakkaa kiitoksen lisäksi. Henkilöstöinfo oli menes­ nyt hänellä oli tilaisuus käyttää se. Henkilöstörahasto! Sen tys: tulos otettiin yhteisellä ilolla vastaan, eikä kissaa mainittu, Merja oli kerran urallaan halunnut perustaa ja todeta hyö­ kun ilmoitettiin että kiitoksena hyvästä työstä henkilöstörahas­ dyt. Aiemmin johtoryhmä sitä toimitusjohtajan johdolla vas­ tolle siirretään 1,65 M€:n henkilöstörahastoerä. Tässä vai­ tusti. Nyt hän oli se toimitusjohtaja, joka vei asiaa eteenpäin, heessa muutama kuohuviinipullo avattiin, olihan kello jo sopi­ saatuaan hallitukselta hyväksyvää murahtelua johtajavaih­ vasti ja syytä juhlaan. Virallisen infon jälkeen tila täyttyi iloi­ doksen yhteydessä. Kollektiivisuus, oikeudenmukaisuus, mitat­ sesta puheensorinasta: muisteltiin tilikauden sankaritekoja ja tava hyvä suoritus, strategian mukaiseen toimintaan sitoutumi­ sankareita, kuka teki kaupat epätoivoiselta näyttäneessä neu­ nen läpi o ­ rganisaation… nämä sopivat yrityksen tilanteeseen vottelutilanteessa, kuinka LEAN-opein oli läpimenoa nopeu­ täydellisesti. tettu ja kustannuksia alennettu, miten tiimi paikkasi, kun pitkäl­ Yhteistoimintaneuvottelun avulla koko henkilökunta pääsi linen sairaus yllätti. Erään huomion Merja teki tilaisuudessa: mukaan suunnittelemaan palkitsemisjärjestelmää. CEO, CFO Yksikään sankari ei puhunut itsestään, vaan siitä mitä hyvää ja CHRO yhdessä luottamushenkilöiden kanssa muodosti­ työtoveri teki. vat tehotiimin, joiden tehtävänä oli järjestelmän luominen. Sii­ 46 HR viesti 3–4/2018 Totta vai tarua? n