HR viesti 3+4/2018 - Page 42

OHJAA TYÖHYVINVOINTIPROSESSI MENESTYKSEEN TEKSTI: ANTTI ÄIKÄS / HYVINVOINTILIIKETOIMINNAN JOHTAJA 4EVENT OY / VÄITÖSTUTKIJA KUVAT: PIXABAY Parantamalla työhyvinvointia saadaan tuottavuus ylös ja henkilöstökulut alas. Asiantuntija-arvioiden mukaan kuitenkin noin 40 % työhyvinvointihankkeista jää tavoitteistaan. Ovatko odotukset liian korkealla, vai onko suunnittelussa, toteutuksessa tai prosessinohjauksessa parantamisen varaa? Viime vuosina ilmestyneissä tutkimuksissa työhyvinvointi­ Menestystä odotaan monella saralla. Työhyvinvointitoi­ ohjelmien onnistumisen edellytyksenä on pidetty seuraavia menpiteiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä työeläkeku­ tekijöitä. Ohjelman suunnittelu perustuu tutkimusnäyttöön ja luihin ja vähentävän sairaspoissaoloja, tapaturmia ja henkilös­ sen tulee olla monivuotinen. Ohjelmalla tulee olla yhteys liike­ tön vaihtuvuutta. Samalla työntekijöiden kokeman terveyden toimintaan. Yritysjohdolta vaaditaan sitoutumista. Ohjelman ja hyvinvoinnin tulisi lisääntyä. Osaaminen kasvaa ja tuotta­ jalkautuksen tulee olla kustannustehokas ja henkilöstöä laajasti vuus paranee. Työhyvinvointiohjelma maksaa itsensä takai­ tavoittava. Organisaatiotasolla tarvitaan työhyvinvointia tuke­ sin. Tällaiset odotukset ovat samaan aikaan sekä mahdolli­ vaa kulttuuria ja työntekijätasolla ohjelman kokemista merki­ sia että epärealistisia. Ei nimittäin ole todennäköisestä, että tyksellisenä. Näiden lisäksi tarvitaan aina ohjelman prosessi­ yksittäisen ohjelman avulla saavutettaisiin k