HR viesti 3+4/2018 - Page 41

Tutkimukset ovat osoittaneet, että liikennemelualueilla osaa tilata hyvää ääniympäristöä, ja kun tätä vaatimusta ei on selvästi kohonnut sydäninfarktiriski. Ja naapureilta ole arkkitehdit suunnittelevat tiloja silmille, ei korville. Mutta tuleva melu lienee asia joka aiheuttaa eniten epäsopua jos ei suunnitella molemmille siitä kärsii mieli. Erityisesti avo- kerrostaloasumisessa. Monesti on vielä niin, että melusta ja monitilatoimistoissa huolellinen akustiikan suunnittelu on kärsivä joutuu muuttamaan asuntoa. tärkeää hyvän työympäristön toteutumiseksi. Olen seurannut sisätilojen äänimaailman kehitystä Myös rakentamismääräykset, lainsäädäntö ja työssäni jo 30 vuotta. Tuona aikana on moni asia parantunut, rakennustarkastus eivät ole juurikaan puuttuneet sisätilojen mutta silti joudumme edelleen olemaan ääniympäristöltään hyvän ääni­ympäristön toteutumiseen. Tässä suhteessa huonoissa sisätiloissa niin toimistoissa, kouluissa kuin tilanne on onneksi korjautumassa. Ympäristöministeriön sairaaloissakin. Miksi? Usein uuden rakennuksen tilaajat eivät ’Asetus rakennuksen ääniympäristöstä’ tuli voimaan tämän vuoden alusta. Asetuksella yritetään hillitä meluhaittoja rakennuksissa oleville ihmisille ja edesauttaa myös kommunikoinnin vaivattomuutta. A ­ setus ei takaa vielä hyvää lopputulosta. Akustiikkasuunnittelijan olisi hyvä olla mukana jo rakennus- tai peruskorjaushankkeen alussa. Ja erityisen tärkeää on, että tilat toteutetaan tinkimättä suunnitelmista. Ääni kulkeutuu hyvin helposti pienestäkin raosta tilasta toiseen. Toivottavasti uuden asetuksen hengen toteutumista myös valvotaan, jotta saamme työskennellä ja viihtyä nykyistä meluttomimmissa tiloissa. Melun vaikutus työhyvinvointiin on vahvasti esillä Work Goes Happy ‑työhyvinvointiverkoston ja Yhteinen Elämä ‑terveystalkoiden toteuttamassa ’Unelmien työpäivän’ päätapahtumassa 5.10. Oulussa, johon voi myös etäosallistua webinaarissa. Ääniympäristökysymyksiä pohditaan erityisesti Ecophonin järjestämässä työpajassa. Äänen ja melun ei tarvitse aiheuttaa ongelmia. Hyvän ja mahdollisimman vähän häiritsevän ääniympäristön toteutus sisätiloissa edellyttää akustista suunnittelua. Myös meillä kaikilla on ainakin pienimuotoinen mahdollisuus osallistua akustiikkasuunnitteluun. Avotoimistoissa ei tarvitse puhelimeen huutaa, taulu TV:n säätimestä löytyy äänenvoimakkuuden säätö ja hiljaisiakin moottoripyöriä löytyy. n 3–4/2018 HR viesti 41