HR viesti 3+4/2018 - Page 40

Palstalla yhteistyökumppanimme tuottamaa materiaalia .
Jyrki Kilpikari Saint-Gobain Finland Oy www ecophon . fi www . wgh . fi

MELU VAIKEUTTAA MONEN ELÄMÄÄ

Kuuloaistimme toimii jatkuvasti , myös silloin kun emme aktiivisesti kuuntele ja jopa nukkuessamme . Reagoimme ääniin ja voimme kokea ne miellyttävinä , häiritsevinä , epämukavina tai vaikkapa uhkaavina . Epämiellyttävät äänet saavat meidät valppaaksi ja ne häiritsevät keskittymistä ja lisäävät stressihormonien erittymistä . Miellyttävät äänet tekevät olomme mukavaksi , rentouttavat ja jopa parantavat . Äänet ja melu vaivaavat useimmiten sisätiloissa . Vietämmehän ajastamme suurimman osan erilaisissa rakennuksissa .
Melua kärsitään valittamatta enemmän kuin esimerkiksi huonoa valaistusta . Tämä johtuu osaksi siitä , että käyttäjät eivät tiedä mahdollisuuksista parantaa huonoa ääniympäristöä . Meluisaa työtilaa voidaan kuitenkin akustiikkaratkaisuilla kohentaa yhtä vaivattomasti kuin lisätä valoisuutta .
Työympäristötutkimuksissa melu nousee hyvin usein merkittävimmäksi työtehoa alentavaksi ja työhyvinvointia huonontavaksi tekijäksi . Tutkimukset osoittavat , että toimistotyössä noin puolet ihmisistä kokee melun haittaavan työntekoa . Samoin avotoimistoissa meluisan ympäristön on todettu alentavan työtehoa jopa 10 %. Melun , joka etenee ilman välityksellä , voi epäillä olevan merkittävämpi sisäilmaongelma kuin paljon esillä olevat homeet ja ilman kemialliset epäpuhtaudet . Usein meluisassa tilassa muiden ilman epäpuhtauksien haittavaikutukset koetaan voimakkaampina kuin hiljaisessa ympäristössä .
Kouluissa ja päiväkodeissa henkilökunta joutuu monesti käyttämään ääntään voimakkaasti , jotta saisivat asiansa kuuluville . Tämä rasittaa äänihuulia ja lisää niiden vaurioitumisriskiä . Äänihäiriöt aiheuttavatkin paljon opettajien ja päiväkotihenkilökunnan sairauspoissaoloja . Melu ja kaikuisuus opetustiloissa huonontavat myös puheenselvyyttä , jolloin oppilaiden on vaikea kuulla opetusta . Tilanne on vielä vaikeampi , jos oppilaalla on kuulovamma tai opetuskieli ei ole hänen äidinkielensä .
KUVAT : SAINT-GOBAIN FINLAND OY
Sairaalatilat ovat usein hälyisiä . Melu lisää potilaiden turvattomuuden tunnetta ja vaikeuttaa henkilökunnan keskittymistä työhön . Lepo ja hyvä unen laatu edistävät toipumista . On todettu , että meluisissa hoitotiloissa potilaiden verenpaine kohoaa , stressitaso nousee ja jopa särkylääkkeitä tarvitaan enemmän . Äänen kiiriminen kauas puolestaan vähentää yksityisyyden suojaa . Keskustelut kuuluvat myös muille kuin asianosaisille .
Asunnoissa häiritseviä ääniä tulee liikenteestä ja kerrostaloissa porraskäytävästä ja myös naapureista .
40 HR viesti 3 – 4 / 2018