HR viesti 3+4/2018 - Page 39

” Sydänmerkki takaa, että ruuassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suhteessa. tulee kyllä yleistymään ja rajusti, kunhan se vain opitaan tun- ”Esimerkiksi yrityksille Sydänmerkki avaa uusia mahdolli- temaan – ja ihmiset osaavat vaatia Sydänmerkki-vaihtoehtoa suuksia työpaikkaruokailun toteuttamiseen ja tuo ihan selkeästi työpaikkaruokalaansa. lisäarvoa”, Eriksson uskoo. Eriksson katsoo, että terveellisyyden lisäksi taistelu voite- taan makukärjellä: se, miltä ruoka maistuu, on viime kädessä Sydänmerkki ei rajoita ratkaiseva tekijä. Dona Talikka toteaa, että nyt kun Sydänmerkki-ateriat ovat jo ”Terveellisen ruoan pitää olla hyvää ja makua pitää olla”, hän toteaa ja lisää, että konseptiin kuuluu sekin, että ravin- tolahenkilökunta osaa vastata Sydänmerkki-aterioihin liitty- juurtuneet osaksi arkea Ferossa, on huomattu että mistään ei varsinaisesti ole tarvinnut luopua. ”Sydänmerkki ei rajoita millään tavalla. Me kierrätämme viin kysymyksiin. Toiminta on palvelulähtöistä siten, että asiak- Sydänmerkkiä päivittäin niin, että välillä se on kotiruoka, kaille halutaan taata paras mahdollinen terveellinen ruokailu- välillä keitto ja välillä kasvisruokakin. Näin me pystymme huo- kokemus. mioimaan kaikki ruokailijaryhmät.” n 3–4/2018 HR viesti 39