HR viesti 3+4/2018 - Page 31

CASE Yhteistyökumppanimme esittelevät toimintaansa. YKSILÖLLISTÄ TUKEA TYÖNTEKIJÄN TERVEYTEEN – VAIKUTTAVUUSTULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN Onnistuneen yksilötason muutosvalmennuksen kaava-ainekset tarve yksilölliselle tuelle voidaan tunnistaa oikea-aikaisesti. ovat oikea-aikaisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus, tässä Valmennus käynnistyy suoraan valmentajan henkilökohtaisella järjestyksessä. Tämä väite pohjautuu tutkimustuloksiin ja pitkään yhteydenotolla seuraavan arkipäivän kuluessa ilmoittautumi- parinkymmenen vuoden kokemukseen työhyvinvointi­kentällä. sesta, HR-yksikköä kuormittamatta. Kaikille yhteiset jumppavideot, ruokaohjeet tai tsemppivies- ”Jokaisen valmennettavan valmennussisältö räätälöityy tit ovat sinänsä mukavia, mutta oikeiden työntekijöiden tavoit- yksilöllisesti valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen poh- taminen, vaikuttavuus ja sitoutuminen jäävät usein ohueksi. jalta. Tällöin valmennus tuntuu omalta. Työntekijät ovat kii- Käyttäytymistieteen tutkimustiedon mukaan ihmisen käyt- telleet kahdenkeskisyyttä valmentajan kanssa. Se, että val- täytymistä ei muuteta ulkoa päin annettavilla neuvoilla ja mennustapaamisiin voi osallistua etänä mistä tahansa ilman ohjeilla. Käyttäytymisen muutos lähtee aina omasta elämästä matkustamista ja oman aikataulun mukaan on huippujuttu. ja ajattelusta sekä omista arvoista käsin. Vastuu on henkilöllä Omasta näkökulmastani valmennukset ovat tapahtuneet hel- itsellään. posti taustalla”, Maarit jatkaa. Movendos-terveysvalmennus perustuu yksilö-, arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-menetelmään. Kahden sairas­ Valmennukseen sitoutuminen ja yksilöllisyys poissaolopäivän hinnalla työntekijälle saadaan tukea juuri tuovat mitattavaa vaikuttavuutta silloin, kun tarve on olemassa. Movendos seuraa työhyvinvointi-investoinnin ja valmennusten vaikuttavuutta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Osuuskauppa Hämeenmaan valmennusten tuloksissa (kuva) näkyvät valmennuksen aikana tapahtuneet isot muutok- set elämän eri osa-alueilla. Nämä osatekijät tuovat voimava- roja koko elämään, mikä usein leviää myös perheen ja työ- yhteisön sisällä. Muuttuneiden ajattelumallien, kirkastuneiden arvojen ja konkreettisten rutiinimuutosten myötä terveet elin- tavat ja koettu hyvinvointi ovat jopa jatkaneet paranemistaan ensimmäisessä pitkäaikaisseurannassa. n Osuuskauppa Hämeenmaan työhyvinvointipäällikkö Maarit Pelli ja Movendoksen asiakkuusjohtaja Toni Peltovako ovat syystäkin tyytyväisiä yhteistyön tuloksiin. 7,7 6,4 Movendos-valmennus sai hyvän vastaanoton Movendos-terveysvalmennuksessa työntekijää autetaan joh- tamaan itse omaa elämäänsä ja terveyttään työtehtävästä, sijainnista tai asemasta riippumatta. Osuuskauppa Hämeen- maa on hyödyntänyt Movendos-terveysvalmennusta esimie- hille, jotka työskentelevät hajallaan eri puolilla toimi­aluetta. Z Z Z 7,4 5 Seuranta 3 kk Valmennuksen jälkeen Ennen valmennusta + 41,7 % + 17,2 % 7,5 7,6 Osuuskauppa Hämeenmaan 6 + 16,9 % 9,0 8,5 6,9 6,0 8,3 8,3 + 21,6 % 9,0 7 8 9 * Keskiarvot asteikolla 0-10 ”Päädyimme yksilölliseen Movendos-valmennukseen, koska se vastasi selkeästi tarpeisiimme