HR viesti 3+4/2018 - Page 30

KUVA : KEVA

Organisaatioiden strategisessa henkilöstöjohtamisessa on runsaasti kehitettävää .
” Työterveyshuollon toiminta on sitä aktiivisempaa ja toimintaan ollaan sitä tyytyväisempiä , mitä korkeampia ovat työkyvyttömyyden kustannukset ”, Pekka toteaa .
Yksittäiset tekijät strategisen johtamisen , työkyvyn tukemisen ja työterveysyhteistyön osa-alueilla ovat selvemmin yhteydessä henkilöstön työkyvyttömyyteen itseensä kuin varsinaisiin työkyvyttömyyden kustannuksiin . Tutkija perustelee tätä löydöstä sillä , että toimenpiteet pyrkivät ensivaiheessa vaikuttamaan henkilöstön työkyvyttömyyteen , ja vasta toisessa vaiheessa ne vaikuttavat työkyvyttömyyden kustannuksiin .
” Toimenpiteillä on myös välillisiä , laajemmin henkilöstön hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia ”, hän huomauttaa .
Kevan työelämäpalvelujen tiimipäällikkö Toni Pekka sanoo , että tutkimusten mukaan esimerkiksi pitkittyneissä sairauspoissaoloissa juurisyyt ovat usein työyhteisössä itsessään . Tällöin niihin voidaan myös vaikuttaa parantamalla työyhteisön toimivuutta .
Kokemus yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sai tutkimuksessa vaihtelevia arvioita . ” Yksilön työkykyyn liittyvissä asioissa yhteistyö yleensä sujuu , mutta ongelmia esiintyy usein strategisessa kumppanuudessa ja organisaatioiden toimintaympäristön muutokseen liittyvässä tuessa ”, Pekka toteaa . Työterveyshuolloilta saatavan tiedon hyödyntämisessä ja raportoinnissa näyttäisi myös olevan parannettavaa .
Tutkimus paljastaa , että mitä konkreettisemmasta työkyvyn tukemisen toimenpiteestä on kyse , sitä johdonmukaisempi on yhteys kustannuksiin .
” Erityisesti tämä on havaittavissa lähiesimiesten toiminnassa ”, Pekka toteaa .
Kun talo on tulessa , palomies on arvossaan Organisaation keski-iän noustessa on ymmärrettävää , että organisaation työkyvyttömyyden kustannukset nousevat . Vastaavasti toimiala- ja linjajohdon tiedonsaanti eläkemaksujen kohdentumisesta sekä työterveyshuollon osatyökykyisen hoidon ja kuntouksen koordinointi ovat yhteydessä matalimpiin kustannuksiin .
Avaintiedot-palvelu starttasi helmikuussa Keva avasi helmikuussa kaikkien kuntatyönantajien käyttöön maksuttoman Avaintiedot-verkkopalvelun , jolla tuetaan organisaatioiden strategista työkykyjohtamista . Palvelun avulla organisaatiot saavat tietoa , millaisia kustannuksia työkyvyttömyys organisaatiolle aiheuttaa ja mitä ilmiöitä on kustannusten taustalla .
Toni Pekan mukaan työkykyjohtamisen iso kuva on se , että suomalainen hyvinvointivaltio on julkisen talouden kestävyysvajeen alla kovissa ongelmissa . Kansallinen huomio tulisi nyt kiinnittää työurien keskivaiheisiin ja työvoiman työkykyyn .
” Uusimmassa eläkeuudistuksessa työnantajien ja työterveyshuollon yhteistyössä toteuttamaa työkyvyn tukemista ja työkykyongelmien ennaltaehkäisyä ei huomioida samalla tapaa seikkaperäisesti kuin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ”, Pekka huomauttaa .
” Pitkittyneet sairauspoissaolot , ja laajemmin koko työkyvyttömyyden ilmiö , aiheuttavat kuitenkin suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia , joiden tarkasteluun tulisi kiinnittää entistä tarkempaa huomiota ”, hän lisää .
Parempi työkykyjohtaminen tulee – vaikka väkisin Kohti parempaa ollaan kuitenkin menossa , tutkija uskoo .
” Jos ajatellaan että organisaatioissa 60 % käyttömenoista aiheutuu henkilöstökuluista , niin kyllä näitä asioita varmasti joka talossa mietitään ja toimintaa kehitetään koko ajan .”
Kuntien palvelutuotannossa on leimallista , että se nousee ihmisistä – ja niistä ihmisistä kannattaa pitää huolta , sen sanoo jo taskulaskinkin .
” Euro on aika hyvä konsultti tässäkin asiassa .” n
30 HR viesti 3 – 4 / 2018