HR viesti 3+4/2018 - Page 29

KUMPPANISI TYÖYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN Ihannetoimistoon ei ole yleisratkaisua. Kyse on yksilöllisen työympäristön luomisesta yrityksellesi. Vältä huonoja investointeja - kutsu meidät apuun! Kinnarps Next Office TM tukee työelämän uusia trendejä ja auttaa tekemään parempaa tulosta. Kinnarps Oy, Rälssintie 2, Helsinki, puh. 0207 561 200 Katso myyntipisteet kautta maan: www.kinnarps.fi ” Hyvässä tiedolla johtamisen mallissa koko organisaatio ”Työkyvyn johtaminen on kunnissa vain harvoin strategista”, huomauttaa Pekka. ”Kehitettävää on sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja sitoutetaan pitämään porukasta työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvissä tavoitteissa, seurannassa, parempaa huolta. syiden tunnistamisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Yksittäisiä työkyvyn tukemisen toimenpiteitä kyllä tehdään”, hän toteaa. Hyvää on se, että osatyökykyisille luodaan uudelleensijoi- ”Kuormittavuus työpaikoilla on nykyään aika saman­ tusmahdollisuuksia yli toimialarajojen. Lisäksi työkyvyn tuen tapaista sektorista riippumatta. Ja löysät on otettu pois jo toimintamallien käyttö on varsin yhtenäistä organisaatioiden monta kertaa joka organisaatiossa”, kuittaa Pekka. sisällä. Strateginen johtaminen puuttuu Jääkö lähiesimies yksin? Kevan mukaan organisaatioiden työkyvyn tukemisessa on Iso haaste Pekan mukaan on lähiesimiesten koulutus toiminta- keskeistä sisäinen yhteistyö eri johtamisen tasoilla. Myös mallien käyttöön. ”Lähiesimiehillä ei aina ole käytössä jatku- kumppanuus työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kanssa van seurannan apuvälineitä esimerkiksi sairauspoissaoloihin on tärkeää. Pikafiksiä on silti turha odottaa: taloudelliset liittyen”, Pekka toteaa ja lisää, että työkyvyn johtamista – ja tunnus­luvut kertovat kehittämisen tuloksista usein vasta viiden sen vaikutuksia – ei ymmärretä riittävän laajasti. vuoden ­kuluessa. Tutkimus paljastaa, että organisaatioiden strategisessa Kaikissa suurissakaan kuntaorganisaatioissa ei myöskään ole työkykykoordinaattoria. Toimiala- ja linjajohto saavat var- henkilöstöjohtamisessa on runsaasti kehitettävää. Kehittämis- sin hyvin tietoa sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnin tilasta ja tarpeita on mm. osaamiskartoituksissa ja henkilöstönäkökul- eläkkeelle siirtymisestä. Kitkaa esiintyy sen sijaan edelleen työ- man sisällyttämisessä strategioihin. kyvyttömyyteen ja eläkkeisiin liittyvissä kustannustiedoissa. 3–4/2018 HR viesti 29