HR viesti 3+4/2017 - Page 54

DUUNIMATKAAN UUTTA AJATUSTA? TYÖSUHDEMATKALIPPUETU EI OLE IHAN JOKAMIEHEN LAJI – MUTTA SUOSIO ON KASVAMAAN PÄIN TEKSTI: SAMI J ANTEROINEN KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / PAUL WILLIAMS Verohallinnon ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 työsuhdematkalippuedun veronalainen kokonaisarvo oli 3,1 miljoonaa euroa, missä näkyi 11,5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Matkalippuedun verovapaa arvo oli 12 miljoonaa euroa (–6,1 %). Työsuhdematkalipun sai 89 000 henkilöä (+1,0 %). Trendi on oikeansuuntainen, mutta muutokseen kaivataan vauhtia. Tällä hetkellä maassamme nimittäin tehdään päivit- täin yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa, joista 75 pro- ”Tarjoamme työmatkaetua kaikille työntekijöille, joilla ei ole lease-autoetua”, hän kertoo. Philipsin matkalippuedun toteuttajana on Smartum. Uusi senttia kuljetaan henkilöautolla. Aina, kun joku autolla körötte- systeemi tuli käyttöön vuoden alusta ja kokemukset ovat olleet lijä saadaan vaihtamaan julkisen liikenteen käyttäjäksi, sääs- hyviä. ”Meidän käyttämässä ratkaisussa mobiilietua ladataan tetään samalla ympäristöä, torjutaan ilmastomuutosta – ja tuo- älypuhelimelle maksimissaan 300 euroa vuodessa.” daan pientä piristystä myös työllisyyteen. Työsuhdematkalippu on kannustava työsuhde-etu, joka suosii verotuksessa sekä työntekijää että työnantajaa. Työsuh- dematkalippu on tarkoitettu pääasiassa asunnon ja työpai- kan välisiin matkoihin, mutta sitä voi käyttää myös vapaa-ajan matkoilla. Työnantaja voi maksaa lipun kokonaan tai osittain. Yhteensopiva matkalippu Työsuhdematkalippu on valtakunnallinen, verotuettu joukkolii- kennelipun maksuväline, joka voidaan toteuttaa paikallisesti olemassa olevia matkakortti- ja lippujärjestelmiä hyödyntäen. HSL:n lisäksi se on tarjolla myös esimerkiksi Matkahuollolla ja ” Työsuhde­ matka­lippu on kannustava työsuhde-etu. VR:llä.  Työsuhde-etuja välittävien palveluntarjoajien sähköiset työsuhdelippuratkaisut (Eazybreak, ePassi ja Smartum) toimi- vat valtakunnallisesti. Työmatkasaldolla työntekijä voi ostaa työmatkailuunsa Kehäkolmosen kupeessa sijaitseva yritys linkittyy hyvin tehokkaasti julkisiin liikennepalveluihin ja matkalipun käyttö sopivan lipputuotteen tai ladata matkakorttinsa kaikissa R-kios- on luonteva ratkaisu monille, jotka asuvat hyvien liikenne­ keissa ympäri Suomen. Esimerkiksi henkilökohtaiselle matka- yhteyksien varrella. kortille voi ladata kausilipun tai arvoa. ”Meidän työntekijöistä suurin osa asuu pääkaupunkiseu- dulla”, tietää de Jong. Hänen mukaansa matkalipun käyttö on Julkisilla Kehä Kolmoselle mitä suurimmassa määrin ”tätä päivää”: työsuhde-etu viestii ”Philips on yksi yrityksistä, jotka ovat ottaneet työsuhdemat- henkilökunnalle, sidosryhmille ja asiakkaille yrityksen arvoista kalipun omakseen. Vantaan Äyritiellä majaa pitävällä elektro- ja asenteesta kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tukee niikkajätillä on 150 työntekijää pääkonttorilla ja näistä enem- työntekijöiden liikkumista töihin ympäristöystävällisesti, talou- mistö kuuluu matkalippuedun piiriin”, kertoo HR Manager Kati dellisesti, sujuvasti ja turvallisesti. Työmatkaetu toimii niin työn- de Jong. tekijöiden rekrytoinnin kuin sitouttamisen apuvälineenä. 54 HR viesti 3–4/2017