HR viesti 3+4/2017 - Page 45

Jotta yritysten tilaisuudet toisivat osanottajille positiivista energiaa ja uusia ideoita, Scandic on tuonut tilaisuuksiin luo- via, tunnelmaa keventäviä ratkaisuja. Näihin kuuluvat mm. pelit ja harjoitukset, joiden avulla ihmiset saadaan avautu- maan ja verkostoitumaan paremmin. Tilaisuuksiin kehitetystä magic box -taikalaatikosta löytyy eri tyylisiä, leikkimielisiä teh- täviä johdattelemaan tilaisuuden kulkua – esimerkkinä ’Ice Breaker’, joka rikkoo jäätä ja vapauttaa tunnelmaa. Onnistuneen kokouskonseptin suunnittelua ja toteutusta varten Scandic on kouluttanut 500 uutta asiantuntijaa, jotka työskentelevät hotelleissa sekä myynnissä. He palvelevat eri osastoilla vastaamassa vieraiden odotuksiin. ”On erityisen tär- keää, että asiakkaasta pidetään hyvää huolta ja hän tulee nähdyksi, ja että kaikki tapahtuu niin vaivattomasti, että asi- akas voi tuntea olonsa turvalliseksi”, kertoo Pihl-Salminen. Asiantuntijoiden koulutuksesta on vastannut Ruotsin digialan ykköskoulu Hyper Island. Scandicin teettämän tutkimuksen mukaan kokoukset saate- taan kokea pitkästyttäviksi, mihin Scandic on löytänyt ratkai- sun räätälöimällä luovia ja joustavia tilaratkaisuja, innovatiivi- sia välineitä oikeanlaisen tunnelman luomiseksi, sekä verkos- Scandicin kokousmyynnin johtaja Lenita Pihl-Salmisen mukaan asiakkaiden pitää voida tuntea, että heistä pidetään hyvää huolta. toitumista helpottavia ruokatarjoiluja. Lisäksi hyödyntämällä erilaisia aktiviteetteja tarjoavia kumppanipalveluita, asiak- Pihl-Salminen esittelee myös phone nursery -puhelinparkin, kaalle voidaan tarjota juuri oikeanlainen, tarkoitukseen sopiva johon kokouksen osanottajia pyydetään jättämään kännykät, kokonaisuus. jotta fokus säilyisi paremmin kokouksen aikana. ”Enemmän Uudistuneessa kokouskonseptissa on huomioitu ruoan ja aterioiden tärkeys osana kokouskokemusta kiinnittämällä huo- miota muuntuviin tarjoilu- ja palveluratkaisuihin sekä kasva- se on symbolinen juttu, mutta keskittyminen on aivan erilaista, kun kännykät ovat poissa”, hän kertoo. Pihl-Salminen on ollut Scandicin palveluksessa vuodesta vaan erityisruokavaliota noudattavien asiakkaiden määrään. 2010, jona aikana tapahtumista on tullut yhä keskeisempi osa Lupauksena on tarjota parempaa ruokaa kaikille. hotellien toimintaa. Yritykset kaipaavat vaihtelua perinteisiin Hauskat uutuudet, kuten paikalle poljettava pop-up-bike kokoustiloihin ja satsaavat yhä enemmän kohtaamisiin. Siksi -tarjoilupyörä, tekevät ilmapiiristä rennon ja viihtyisän. Juh- on ensiarvoisen tärkeää, että puitteet mahdollistavat tilaisuu- lavampaan tilaisuuteen voidaan pyörällä tuoda tarjolle vaik- delle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. kapa samppanjaa ja mansikoita: ”Näin saadaan taas ener- giataso ylös.” ”On todettu, että kun vaihtaa miljöötä, ideat alkavat len- tää paremmin.” n 3–4/2017 HR viesti 45