HR viesti 3+4/2017 - Page 44

‘CREATORS OF BETTER MEETINGS’ – TILAISUUKSILTA TOIVOTAAN NYT HELPPOUTTA TEKSTI: MARIANNE WAHLSTEN KUVAT: SCANDIC Elämyksellisyys ja vaivattomuus korostuvat nyt myös tilaisuuksien järjestämisessä. Uutta potkua haetaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöitävien luovien ratkaisujen avulla. Viime vuosina asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet samalla, tehdä, vaan kuunnella, mitä vieraat haluavat tilaisuudella saa- kun yritysten toiminta ja työntekijöiden odotukset ovat kasva- vuttaa. Pihl-Salminen korostaakin ’caring’-arvon merkitystä neet. Pohjoismaiden suurin hotelliketju Scandic halusi vastata osana Scandicin kansainvälistä brändiä: ”On ollut hienoa haasteisiin tarjoamalla entistä tarkemmin räätälöityjä, asiak- huomata, kuinka asiakkaat ovat kokeneet, että heidän tarpei- kaiden tavoitteisiin pääsyä helpottavia ratkaisuja. taan todella kuunnellaan.” Kokoustiimin myyntijohtaja Lenita Pihl-Salminen kertoo, Palveluprosessissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota että toukokuussa kaikissa Pohjoismaissa lanseerattiin täysin siihen, että jokainen asiakas otetaan vastaan ja varmistetaan, uudenlainen kokouskonsepti, joka syntyi tiiviissä vuorovaiku- että lupaus luoda ainutlaatuisia, ennen kokemattomia tilai- tuksessa kokousvieraiden ja -varaajien kanssa. Ketjun keskei- suuksia toteutetaan. Jo tarjousvaiheesta lähtien pureudutaan senä ajatuksena on aina ollut se, että asiakkaiden pitää tun- syvälle tilaisuuksien tarkoituksiin ja tavoitteisiin, ja tarjotaan tea, että heistä pidetään hyvää huolta; uuden konseptin tar- näiden avulla tilaisuuden luonteeseen sopivia, huolella valmis- koituksena ei olekaan kertoa, miten jokin tulisi tilaisuuksissa teltuja vaihtoehtoja. 44 HR viesti 3–4/2017