HR viesti 3+4/2017 - Page 43

Vuorovaikutus tukee työhyvinvointia Lindebergin mukaan työnteko on viime vuosina muuttunut merkittävästi, ja se synnyttää uusia vaatimuksia myös toimitiloille. Ultimes Business Gardenissa toimitilat elävät ja joustavat työelämän muutosten mukaan. ”Tulevaisuudessa toimitilojen rooli kohtaamispaikkana tulee korostumaan entisestään. Olemme sosiaalisia olentoja ja tarvitsemme ihmisten välistä kanssakäymistä. Olisi suorastaan hullua rakentaa uusia toimitiloja, ellemme niin selvästi näkisi tarvetta aitoon vuorovaikutukseen, digitalisaation mahdollistamista tehokkaista tiedonvälityskeinoista huolimatta.” Lindebergin näkemyksiä tukee myös rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija Simo Routarinne Improvment Oy:stä. Ultimeksessa järjestetyssä aamiaisseminaarissa alueen toimijat saivat mainioita vinkkejä työviihtyvyyden parantamiseen ja arjen helpottamiseen. ”Kuten Routarinnekin totesi, fyysisen ilmaisun poistaminen lisää väärinkäsitysten määrää. Jo tästä syystä emme voi toimia vain etäviestinnän varassa. On selvää, että aito, laadukas vuorovaikutus vaikuttaa työhyvinvointiin erittäin paljon”, Lindeberg sanoo, ja jatkaa: ”Inspiroiva aamiaisseminaari on yksi konkreettinen esimerkki Peabin tarjoamasta alueen yrityksiä palvelevasta verkostoitumisesta. Tätä toimintaa aiomme ehdottomasti jatkaa.” ”Tulevaisuudessa toimitilojen rooli kohtaamispaikkana tulee korostumaan entisestään. Muutos ei ole mörkö Fakta on, että monitilatoimiston tilatehokkuus tarkoittaa myös kustannustehokkuutta. Ultimeksen tilatehokkuus on jopa 10m 2 henkilöä kohden. Lindeberg houkuttelee miettimään vuokrakustannuksen ohella myös muita mittareita. ”Työssä viihtyminen vaikuttaa työtehokkuuteen. Tilojen räätälöinti niin, että ratkaisu tukee aidosti kunkin yrityksen liiketoimintaa, on avainasemassa. Yksilölliset tarpeet on osattava huomioida”, sanoo Lindeberg, ja jatkaa: ”Seinät ja katto eivät enää riitä, vaan toimitilojen on pystyttävä tarjoamaan myös todellista sisältöä. Arkea helpottavat pesulapalvelut, autonvuokrauspalvelut ja mahdollisuus tilata ruokaa kotiin vietäväksi ovat meillä hyviä esimerkkejä tästä.” Toimitilojen muutos voi sysätä alkuun suuren muutoksen koko liiketoiminnalle. ”Muutoksen, sen enempää kuin itse muutonkaan, ei tarvitse olla mörkö. Autamme ja olemme lähellä asiakasta koko prosessin ajan. Elävä ja joustava konseptimme mukautuu asiakkaan tarpeisiin myös muuton jälkeen. Meidän kanssamme muutos on helppo toteuttaa”, Lindeberg summaa. n 3–4/2017 HR viesti 43 Vuorovaikutus tukee työhyvinvointia Lindebergin mukaan työnteko on viime vuosina muuttunut mer- kittävästi, ja se synnyttää uusia vaatimuksia myös toimitiloille. Ultimes Business Gardenissa toimitilat elävät ja joustavat työ- elämän muutosten mukaan. ”Tulevaisuudessa toimitilojen rooli kohtaamispaikkana tulee korostumaan entisestään. Olemme sosiaalisia olentoja ja tarvitsemme ihmisten välistä kanssakäymistä. Olisi suorastaan hullua rakentaa uusia toimitiloja, ellemme niin selvästi näkisi tarvetta aitoon vuorovaikutukseen, digitalisaation mahdollista- mista tehokkaista tiedonvälityskeinoista huolimatta.” Lindebergin näkemyksiä tukee myös rakentavan vuoro- vaikutuksen asiantuntija Simo Routarinne Improvment Oy:stä. Ultimeksessa järjestetyssä aamiaisseminaarissa alueen toimi- jat saivat mainioita vinkkejä työviihtyvyyden parantamiseen ja arjen helpottamiseen. ”Kuten Routarinnekin totesi, fyysisen ilmaisun poistaminen lisää väärinkäsitysten määrää. Jo tästä syystä emme voi toi- mia vain etäviestinnän varassa. On selvää, että aito, laadu- kas vuorovaikutus vaikuttaa työhyvinvointiin erittäin paljon”, Lindeberg sanoo, ja jatkaa: ”Inspiroiva aamiaisseminaari on yksi konkreettinen esi- merkki Peabin tarjoamasta alueen yrityksiä palvelevasta ver- kostoitumisesta. Tätä toimintaa aiomme ehdottomasti jatkaa.” ” Tulevaisuudessa toimitilojen rooli kohtaamispaikkana tulee korostumaan entisestään. Muutos ei ole mörkö Fakta on, että monitilatoimiston tilatehokkuus tarkoittaa myös kustannustehokkuutta. Ultimeksen tilatehokkuus on jopa 10m 2 henkilöä kohden. Lindeberg houkuttelee miettimään vuokra- kustannuksen ohella myös muita mittareita. ”Työssä viihtyminen vaikuttaa työtehokkuuteen. Tilojen rää- tälöinti niin, että ratkaisu tukee aidosti kunkin yrityksen liike- toimintaa, on avainasemassa. Yksilölliset tarpeet on osattava huomioida”, sanoo Lindeberg, ja jatkaa: ”Seinät ja katto eivät enää riitä, vaan toimitilojen on pys- tyttävä tarjoamaan myös todellista sisältöä. Arkea helpottavat pesulapalvelut, autonvuokrauspalvelut ja mahdollisuus tilata ruokaa kotiin vietäväksi ovat meillä hyviä esimerkkejä tästä.” Toimitilojen muutos voi sysätä alkuun suuren muutoksen koko liiketoiminnalle. ”Muutoksen, sen enempää kuin itse muutonkaan, ei tar- vitse olla mörkö. Autamme ja olemme lähellä asiakasta koko prosessin ajan. Elävä ja joustava konseptimme mukautuu asi- akkaan tarpeisiin myös muuton jälkeen. Meidän kanssamme muutos on helppo toteuttaa”, Lindeberg summaa. n 3–4/2017 H "fW7FC