HR viesti 3+4/2017 - Page 42

NYKYAIKAINEN TOIMITILA LUO PUITTEET AIDOLLE KOHTAAMISELLE TEKSTI: VILHELMIINA HJORTH / TOIMITUS@MEDIAPLANET.COM KUVAT: TOMI PARKKONEN Tämän päivän toimitila on paljon muutakin kuin seinät ja katto pään päällä. Peabin toimitilakonseptin kulmakivenä on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Tavoitteena on luoda miellyttäviä työympäristöjä, joissa muunneltavuus, tilatehokkuus ja pitkälle suunnitellut palvelut ovat merkittävässä roolissa. Ultimes Business Garden on Helsingin Pitäjänmäessä sijait- ”Kun toimitilat mahdollistavat ihmisten kohtaamiset ja tuke- seva Peabin toteuttama yrityspuisto, jossa konsepti konkretisoi- vat vuorovaikutusta, avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuk- tuu. Luontevat kohtaamiset mahdollistetaan kolmella tasolla: sia ja synergiaetuja, joita perinteisissä toimitiloissa ja niiden yritysten omissa tiloissa, yhteisissä tiloissa ja lisäksi verkostoi- mukanaan tuomassa toimintatavassa ei välttämättä päästä tumista tukevina tiloina ja toimintana myös alueen yritysten lainkaan hyödyntämään”, sanoo Peabin liiketoimintajohtaja välillä. Peter Lindeberg. 42 HR viesti 3–4/2017