HR viesti 3+4/2017 - Page 35

PIDÄMME KEHOSTASI HUOLTA. Terveyttä, hyvinvointia ja kalusteita – näitä tarjoamme, kun suunnittelemme ergonomisia työympäristöjä, jotka mukau- tuvat moniin tarpeisiin erilaisille ihmisille. Ota yhteyttä. Kinnarps Oy, Rälssintie 2, Helsinki, puh. 0207 561 200 Katso myyntipisteet kautta maan: www.kinnarps.fi osaltaan. Tilaus viedään automaattisesti työajanseurantaan ja työ rullaa eteenpäin systeemin sisällä siten, että kaikki turhat rönsyt ja tarpeeton poukkoilu on poistettu: työsuorituksista ja hyväksytyistä tuloksista lähtee tieto kiertämään systeemiin ja lopulta palkanmaksujärjestelmäänkin ilmestyy merkintä. ”Esimiesten ja työntekijöiden pitää reagoida vain poik­ keus­tilanteiden kohdalla, muuten riittää, että tehdään asian- Aavekonsultit Oy Johdon työnohjaus / henkilöstön työnohjaus Työhyvinvointikoulutus - myönteistä asennetta työryhmiin Johtamis- ja alaistaitokoulutus Kannustava ja korjaava palautekoulutus Päihde-, peli- ja nettiriippuvuusasiantuntemusta mukaiset kuittaukset prosessin eri vaiheissa”, Juselius kuvai- lee. ”Näin kutakin tilausta kohti käytetty aika vähenee ja tuot- tavuus paranee.” Myös Juseliuksen mukaan työajan kyttääminen työpai- Ota yhteyttä - luottamuksella 0400 503 122 matti.nokela@kolumbus.fi www.mattinokela.net koilla edustaa vanhan maailman ajattelua. Ylipäätänsä kaikki toimet, jotka vähentävät luottamusta työpaikalla, syövät työn- Eroon siiloista! tekijöiden motivaatiota ja sitä kautta tuottavuutta, hän kuit- Samalla kun järjestelmät keräävät tietoa ja pitävät proses- taa. Ajan mittaamisesta on päästävä tulosten mittaamiseen – sien pyörät pyörimässä, ne antavat mahdollisuuksia perehtyä ja juuri tuloksistahan yritykset ovat kiinnostuneita. Työaikalaki todenteolla siihen, mistä tuottavuus oikein tulee ja miten sitä kuitenkin velvoittaa työnantajan pitämään kirjaa työajasta, ruokitaan: systeemistä saadaan tietoa esimerkiksi siitä, jos työ- joten aivan performanssipohjaiseen malliin ei päästä käsiksi. vaiheet eivät ole oikeassa linjassa ja rytmissä keskenään. Automaatio voi auttaa tässäkin: Juselius kertoo asiak- ”Monesti työpaikoilla ollaan tilanteessa, joissa kukin esi- kaasta, jolle toteutettiin automaattinen sisään- ja ulosleimaus. mies vetää omaa tiimiään, eikä tiedä mitä muissa tiimeissä ”Tällöin jokaiselle työntekijälle on luotu profiili eli raami sille, tapahtuu. Vasta kun on järjestelmä, joka paljastaa ajankäy- milloin tulee töihin ja milloin lähtee. Kun pysyy raamin sisällä, tön eri mahdollisuudet kokonaisuudessaan, voidaan toimintaa mitään erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa.” kehittää optimaalisesti”, Juselius pohtii. n 3–4/2017 HR viesti 35