HR viesti 3+4/2017 - Page 34

Åbo Akademin organisaation ja johtamisen professori Alf Rehn sanoo, että liian monessa työpaikassa pelätään, että jos kertoisi että tekee paljon turhaa, niin heti ovat yt-neuvottelut lähellä. Pitäisi olla OK sanoa, että jättämällä nämä turhat kokoukset väliin, voin tehdä enemmän tehokkaammin, ja silti lähteä kolmelta kotiin. tekemästämme työstä tuottaa 80 % oman työmme luomasta arvosta. ”Me suomalaiset emme aina ole kovin hyviä suunnittele- maan töitämme”, Rehn kuittaa. ”Sitä aitoa ahkeruutta ei kuitenkaan pitäisi mitata vain taloudellisena tuloksena vaan myös merkityksellisyyden kautta”, Rehn huomauttaa. Työpaikoilla pitäisi keskustella ” Kun ennen työn seurantaa tehtiin manuaalisesti, nyt se tehdään jo sähköisesti. avoimemmin siitä, mitkä tehtävät ovat aidosti tärkeitä, ja tään työvuorojen suunnittelusta ihan oikeaan, kokonaisvaltai- mitkä vähemmän tärkeitä. seen työn suunnitteluun. Juselius näkee tässä kohtaa tietynlai- ”Liian monessa työpaikassa pelätään, että jos kertoisi sen evoluution: että tekee paljon turhaa, niin heti ovat yt-neuvottelut lähellä. ”Kun ennen työn seurantaa tehtiin manuaalisesti, nyt se Pitäisi olla OK sanoa, että jättämällä nämä turhat kokoukset tehdään jo sähköisesti – mutta seuraava askel on automati- väliin, voin tehdä enemmän tehokkaammin, ja silti lähteä kol- soida kaikki ne prosessin vaiheet, jotka ylipäänsä on mahdol- melta kotiin”, Rehn heittää ja lisää, että nykyaikana tuntien lista automatisoida.” ja minuuttien kyttääminen on vain tyhmää: tietotyön laatu voi Monella työpaikalla on esimerkiksi ongelmia päällekkäi- usein jopa parantua, jos tekee vähän lyhyempää päivää.  syyksien kanssa, kun oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Rehn puhuu radikaalista kyseenalaistamisesta, jossa Tehokkailla ajankäyttöohjelmilla tästä vitsauksesta on kuiten- käydään läpi prosessit, tuotteet, palvelut ja toimintatavat. kin mahdollista päästä eroon. ”Vielä on työpaikkoja, joissa ”Jokaisen asian kohdalla tulee kysyä, onko tämä mielekästä, ollaan Excelin varassa tämän asian suhteen. Työsuunnittelun tehokasta tai arvokasta vai onko tästä aika luopua. ”Konttorin digitaaliset työkalut voivat tuoda todella paljon tehoja proses- KonMari” kannattaa toteuttaa vuosittain”, Rehn vinkkaa. seihin”, Juselius toteaa. Työn suunnittelun renessanssi Kulkee kuin juna kiskoilla Toimitusjohtaja Krister Juselius JotBar Solutionsista toteaa, että Esimerkki tästä: kun tehtaaseen tulee tilaus, järjestelmä etsii monessa organisaatiossa on vielä matkaa siihen, että siirry- työlle tekijät, jotka kuittaavat tilauksen vastaanotetuksi omalta 34 HR viesti 3–4/2017