HR viesti 3+4/2017 - Page 33

” Aitoa ahkeruutta ei pitäisi mitata vain taloudellisena tuloksena vaan myös merkityksellisyyden kautta. Tärkeää on myös aloittaa kokonaan uusia tehtäviä, jotka voisi- ”Kyllä tyhmää ahkeruutta on maailmassa, vaikka kuinka, vat hyödyttää meitä. (Ja kääntäen: heittää roskakoriin projek- eikä se ole mitenkään Suomelle tyypillistä. Se on ehkä tit, jotka eivät tuota meille arvoa.) tavallisempaa protestantismin ja kapitalismin kyllästämissä Valmentaja-konsultti Jari Vuorenmaa taas on huomannut, että nykypäivän työympäristön hektisyys vie usein huomion kii- reellisiin, lyhyen aikavälin työtehtäviin pitkäkestoisten töiden maissa, mutta yhä enemmän kyse on yleismaailmallisesta ilmiöstä.” Rehnin mukaan nykymeininki juontaa juurensa siitä, että kustannuksella. ”Tulipalojen sammuttaminen” on työpaikoilla meillä on tuputettu ahkeruutta automaattisesti hyvänä asiana. niin tuttua puuhaa, että monen käyntikortissa voisi lukea palo- Hän muistuttaa Max Weberin satavuotiaasta Protestanttinen mies. etiikka ja kapitalismin henki -klassikosta, jonka mukaan refor- Edesmennyt bisnesguru Stephen Covey laski optimoidun kaavan sille, kuinka meidän pitäisi jakaa aikaamme pitkäkes- toisten, tärkeiden töiden ja lyhyen aikavälin sammutushom- maatio loi etiikan, jossa työnteko oli itsessään hyve, ja ihmi- sen piti ahertaa päästäkseen taivaaseen. ”Se johti taas ideaan siitä, että niin kauan kuin ahkeroi, mien välillä: huippuorganisaation tulisi pystyä käyttämään val- ei tarvinnut miettiä, tekikö sitä fiksusti tai ei – työ itsessään taosa (noin 60–80 %) ajastaan niihin tärkeisiin juttuihin, eikä riitti.” enempää kuin 20–40 % ajasta kiireellisten asioiden hoitoon. Keskity olennaiseen Hölmöläisten hommaa? Mikä sitten sopii lääkkeeksi moiseen ajatusharhaan? Rehnin Åbo Akademin organisaation ja johtamisen professori Alf mukaan jokainen voi kysyä itseltään, luoko hän arvoa organi- Rehn näkee ongelmia suomalaisten ajankäytössä: työpaikoilla saatiolle – ja jos luo, niin miten. Vinkki: lähetettyjen sähköpos- kylläkin touhutaan hirveästi, mutta tulosta ei aina synny. Tätä tien tai kokousten määrä ei välttämättä korreloi tämän asian ”tyhmää ahkeruutta” tosin esiintyy muuallakin: kanssa. Esimerkiksi Pareton periaatteen mukaan noin 20  % 3–4/2017 HR viesti 33