HR viesti 3+4/2017 - Page 29

Yksi kotimaisista digiterveyden pioneereista on Terveystalo, joka on jo vuosia panostanut asiakaskeskeisyyden, digitaalis- ten palvelujen sekä lääketieteellisen laadun mittaamiseen ja parantamiseen. Sitkeä satsaus digitaalisten palvelujen kehit- tämiseen on huomattu kansainvälisestikin: huhtikuussa yhtiölle tuli voitto Healthcare Business Model Innovation Awards 2017 -kilpailun kategoriassa ’Best use of digital health’. Healthcare Business Internationalin ja KPMG:n järjestämä palkintogaala järjestettiin Lontoossa. Kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi Terveystalosta ker- too, että varsinaisen sokkelin laadun ja vaikuttavuuden kehit- tämiselle organisaation sisällä luo sähköinen Etydi-työkalu. Kyseessä on suomalaisessa terveydenhuollossa ainutlaatuinen innovaatio, jolla voidaan seurata hoidon tuloksia ja tuottaa läpinäkyvää, vertailtavaa tietoa ammattilaisten käyttöön. Analytiikkaa joka lähtöön Metsäniemen mukaan Etydi kehitettiin vuonna 2013 etu- päässä laaturekisteriksi, mutta hyvin pian huomattiin, että tämän analytiikan työkalun käyttömahdollisuudet ovat paljon moninaisemmat. Etydin avulla Terveystalon ammattilaiset pys- tyvät perustamaan hoitopäätöksiä entistä enemmän potilas- työssä kertyneeseen tietoon – ja samalla seuraamaan, miten hyvin esimerkiksi Käypä hoito -suositusten noudattaminen onnistuu. Aktiivinen seuranta mahdollistaa myös sen, että Terveys­ talon lääkärit ja muut hoitotyössä toimivat voivat tunnistaa jat- kuvasti uusia kehityskohteita omassa toiminnassaan – ja pys- tyvät vertaamaan tuottamiensa palveluiden laatua muihin toi- mijoihin. ”Etydi rakentaa asiakkaasta selkeän kokonaiskuvan, jol- loin hoitavan lääkärin on mahdollista nähdä muutakin kuin vain se yksittäinen ongelma, jonka vuoksi asiakas on vastaan- otolle saapunut”, kuvailee Metsäniemi. Vapauta tieto! Yhden selkeän näkymän kautta lääkäri näkee tietokoneen ruu- dulta kaiken olennaisen – mikä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole. Terveystalon Chief Digital Officer Juha Juosila toteaa, että terveydenhuollon piirissä on aina tuotettu valtavat Digitaalisuus myllertää nyt koko terveydenhuollon toimialaa. Sähköiset työkalut tuovat toivottua läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta kentälle – ja vaikuttavuus sekä asiointikokemus nousevat uudelle tasolle. määrät tietoa, mutta se on maannut passiivisena arkistoissa – aina näihin päiviin saakka. ”Etydi on esimerkki työkalusta, jonka avulla tuo tieto ote- taan hyötykäyttöön”, Juosila toteaa ja lisää, että lääketieteelli- sen laadun lisäksi Etydi tuo lisää ryhtiä myös johtamispuolelle: ”Me haemme sellaista johtamisen tahtotilaa, jossa toimen- piteitä ja niiden vaikuttavuutta mitataan ja saatuja tuloksia tuo- daan suoraan johtamisen avuksi.” Terveystalolla on ”holvissa” todella paljon muokattavaksi taipuvaa dataa: jo yksistään työ- terveydessä yhtiö on yli 17  000 yrityksen ja organisaation kumppani. 3–4/2017 HR viesti 29