HR viesti 3+4/2017 - Page 26

vaan tutkimustulokset ovat yleistettävissä laajemminkin: ”Esimerkiksi oman työn hallinnan ja motivaation merkitys yrityk- sen tuloksen kannalta ei ole mikään sellainen asia, että se riippuisi erityisesti toimialasta. Ihmistyön kautta tuottavuus luodaan useim- missa paikoissa”, Aura linjaa. Ossi Auran mukaan tutkimuksen anti ei rajoitu rakennusalalle, Motivaatiomestarit Eteran tutkimuksen mukaan motivaation kehittäminen tuo leijonan- osan tuottavuusloikasta – joten enää ei tarvitse kuin selvittää, miten se motivaatiomoottori saadaan kehräämään. Aura toteaa, että moti- vaatiota voidaan johtaa ja kehittää – mutta helppoa se ei ole. ”HR-ammattilaiset kyllä tiedostavat motivaation merkityksen, mutta johtoportaassa ei aina olla yhtä hereillä.” Tähän tosin vaikut- taa ylimmän johdon tausta ja ihan persoonakysymykset: Excel-joh- tamisen nimeen vannova toimitusjohtaja ajattelee ja toimii aivan eri lailla kuin johtaja, joka jalkautuu alaistensa pariin ja pyrkii kaikessa ihmislähtöisyyteen. ”Toimitusjohtajan tehtävänä on motivoida omaa johtoryhmäänsä ja he taas motivoivat linjapäälliköitä ja nämä omia alaisiaan. Näin s