HR viesti 3+4/2017 - Page 24

PEHMEÄT ARVOT HIITEEN – HENKILÖSTÖ­ TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN ON POMMINVARMA BISNESCASE TEKSTI: SAMI J.ANTEROINEN KUVA: NINA SIMELIUS / CREATIVE COMMONS Kuinka henkilöstön tuottavuudesta tiristetään lisää euroja? – Aihepiiri puhuttaa yrityksissä, vaikka kaava parempaan henkilöstötuottavuuteen on varsin yksinkertainen, toteaa työelämän tutkija, konsultti Ossi Aura. ”Lisää tehoja ja euroja saadaan, kun ihmisten motivaatiosta, työkyvystä ja osaamisesta pidetään huolta”, Aura painottaa. Aura ja kollegat Tomi Hussi ja Guy Ahonen syventyivät aihe- piiriin jättitutkimuksella pari vuotta sitten. Eläkevakuutusyhtiö Eteran tilaamassa tutkimuksessa etsittiin linkkejä henkilöstötuot- tavuuden ja eurojen välillä – ja osoitettiin, että henkilöstötuot- tavuudella on selkeä yhteys liiketoiminnan tuloksiin.  Käytännössä tämä tarkoitti, että henkilöstökyselyiden tulok- set yhdistettiin liiketoiminnan tunnuslukuihin. Aineistona oli peräti 10 000 vastaajan tietokanta, jota verrattiin julkisiin tilinpäätöstietoihin. Tutkijat liittivät henkilöstökyselystä saata- van näkymän tuloslaskelmasta saatavaan käyttökatteeseen ja osoittivat, että työhyvinvoinnin kehittäminen parantaa yrityk- sen liiketoimintaedellytyksiä. Kymppitonnin heitto per naama Henkilöstötuottavuuden yhteyksiä liiketoiminnan tunnuslukuihin tutkittiin tarkemmin rakennusalalla; aineistona oli 33 toimialan yritystä. Kun yrityksiä vertailtiin, selvisi että ero heikoimman ja parhaimman henkilöstötuottavuuden luokkaan sijoittuvien yri- tysten välillä oli käyttökatteessa peräti 11 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. 24 HR viesti 3–4/2017