HR viesti 3+4/2017 - Page 21

”Usein se alkaa pikkuhiljaa esimerkiksi siten, että ihmi- nen alkaa vetäytyä tai muuttuu erilaiseksi kuin ennen. Työ- uupumus voi näkyä myös työsuorituksessa. Reipas ja avoin puheeksi ottaminen voi pysäyttää alkavan työuupumuksen ennen kuin työntekijä joutuu pitkälle sairaslomalle.” Johtava lääkäri Esti Laaksonen kehottaa hidastamaan tahtia, jos työntekijä epäilee olevansa uupunut. Nukkua kannattaisi mahdollisimman paljon. Lääkärin puheille on mentävä, jos kotikonstit eivät auta. Tutkimusprofessori Marianna Virtasen mielessä Suo- messa ollaan varsin edistyksellisiä työuupuneiden auttami- sessa, mutta joustojen järjestäminen on huomattavasti hel- pompaa isoilla työpaikoilla kuin pienillä. ”Niissä voidaan järjestellä ja keventää työtehtäviä, on osa-aikatyötä ja osasairaspäivärahaa. Näiden avulla uupunut voi vähitellen palata siihen omaan työhönsä.” Työuupumus voi johtaa hoitamattomana jopa masen- nukseen, joka tuo mukanaan erilaiset kognitiiviset ongel- mat, kuten keskittymiskyvyn puutteen, päätöksenteon vai­ keudet, motivaation puutteen ja vakavan väsymyksen. Ihminen on harvoin töissä silloin, kun masennus on pahimmillaan, mutta asteittainen työhön paluu voi siinäkin tapauksessa auttaa paranemisessa. ”Nykyajan työpaikoilla on usein haastavaa löytää teh- täviä, joita masennuspotilas voisi tehdä. Työnantajalta ja työkavereilta vaaditaan valtavasti joustavuutta ja hyvää tahtoa”, Virtanen sanoo. ”Ihannetilanne olisi, että masennus ei aiheuttaisi ihmi- seen mitään isoa leimaa, vaan häneen suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin jollakin olisi esimerkiksi jalka poikki ja hän tulisi töihin kainalosauvoilla.” Työuupumus ja sitä vakavammat terveysongelmat olisi- vat vältettävissä ehkäisemällä stressiä. Laaksosen mielestä hyvä keino siihen olisi antaa ihmisen itse suunnitella työ- päiväänsä ja -viikkoaan. Myös vapaus vaikuttaa työnsä sisältöön pitää stressin loitolla. ”Jos ihminen on erikoistunut työssään jollekin osa-­ ID Helsinki 12.–13.9.2017 Tapahtumakeskus Telakka Projektisisustamisen johtava ammattilaistapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa. Messuosastoilla laadukkaimmat brändit, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat julkisiin tiloihin ja toimiviin työympäristöihin. Kiitosta saaneessa ammattilaisohjelmassa aiheena tänä vuonna mm. hyvinvointia edistävät raken- nukset ja tilat; arvolupauksen lunastaminen tila- ratkaisuilla; älykkään toimiston elementit sekä uutiset akustiikan, sisäilman ja visuaalisten trendien saralta – unohtamatta mielenkiintoisia projekti- esittelyjä. Maksuton sisäänpääsy projektisisustamisen ammattilaisille ja asiakkaille. Rekisteröidy kävijäksi sivuilla idhelsinki.fi Tervetuloa! alueelle, niin hänen pitäisi antaa päteä juuri siinä missä hän on hyvä.” Yhteistyössä: Työntekijällä itsellään on suurin vastuu jaksamisestaan. Laaksonen kehottaa pitämään ihmissuhteista huolta muual- lakin kuin töissä. Porukkaan kannattaa kuulua. ”Porukassa nauretaan, yksin ei kauheasti naurata.” Lisäksi pitää muistaa syödä kevyesti viisi kertaa päi- vässä eikä pitää itseään liikkeellä pelkän kahvin voimalla. Lisäksi hän suosittelee taukojumppaa ja miksi ei jopa päi- väunia. Liikunta on tärkeä keino pysyä virkeänä ja työkykyi- senä. Järjestäjä: ”Pitäisi olla sekä kevyttä että raskasta liikuntaa. Vaikka olisi kuinka masentunut, niin olisi vaan pakotettava itsensä vähän kävelemään, vaikka metsään”, Laaksonen neu- voo.   n www.idhelsinki.fi HR viesti 21 3–4/2017