HR viesti 3+4/2017 - Page 20

Liikunta on tärkeä keino pysyä virkeänä ja työkykyisenä .
Varsinkin hoitotyössä tämä voi olla haitallista , jos työntekijän suhtautuminen esimerkiksi potilaisiinsa ja työtehtäviinsä muuttuu kylmäksi ja kielteiseksi .
Työuupumukselle ei lääketieteellistä diagnoosia Myös pinna voi palaa aiempaa helpommin .
” Vaikka henkilöllä ei normaalisti pinna palaisi koskaan , niin hän voi yhtäkkiä huutaa päin työkaverinsa naamaa , vaikka ei olisi sitä tarkoittanut ”, Esti Laaksonen havainnollistaa . Ammatillinen itsetunto heikentyy vastoinkäymisten myötä . ” Uupunut työntekijä kokee olevansa jatkuvasti huono tuntiessaan epäonnistumista ja riittämättömyyden tunnetta . Hän on aikaisemmin ajatellut olevansa hyvä ammatissaan , mutta kun oireyhtymä kehittyy eteenpäin , niin hän kokee huonommuutta ”, Marianna Virtanen toteaa .
Esti Laaksonen lisää , että myös kognitiiviset oireet voivat olla osa työuupumusta .
” Työntekijä ei oikein muista mitään ja tarvitsee muistilappuja . Aika monet ahdistuvat silloin . Ilo lähtee , eikä mikään ei tunnu kivalta , jos on kauhean väsynyt .”
Maallikon korvaan työuupumuksen oireet kuulostavat samanlaisilta kuin masennuksen , mutta niiden välillä on ainakin yksi olennainen ero : toisin kuin masennus , työuupumus ei ole lääketieteen tunnistama sairaus .
” Se herättää monessa hämmennystä , että työuupumus ei ole lääketieteen piirissä . Tämä johtunee siitä , että lääketieteessä tavoitteena on ainoastaan kuvailla itse sairautta ja oireita ”, Virtanen sanoo .
” Oireiden taustalla olevat syyt ovat sitten eri asia , eivätkä ne kuulu diagnoosin sisälle .” Hän lisää , että tutkijoilla itsellään on näppinsä pelissä . ” Nimenomaan tutkijat ovat halunneet erottaa työuupumuksen muista psyykkisistä tiloista , jolloin on syntynyt vähän kuin kaksi linjaa . Masennustutkijat ovat erikseen .”
Laaksosen mielestä työuupumus pitäisi määritellä sairaudeksi . Vaikka näin ei ole , uupunutta voidaan auttaa työterveyshuollossa .
” Jos on kyse työuupumuksesta , niin sitten täytyy laittaa sairasloman syyksi ahdistus , stressi ja unettomuus , jotka kuitenkin kuuluvat osaksi sitä .”
Hyvä ilmapiiri ehkäisee ongelmia Valitettavan usein ihminen sinnittelee työuupumuksen kanssa liian pitkään ennen kuin hän hakee apua . Monella työpaikalla on epävarmuutta tulevaisuuden suhteen , joten työntekijä ei halua näyttää heikolta .
Marianna Virtanen peräänkuuluttaa työpaikoille ilmapiiriä , jossa ihmiset uskaltavat kertoa huolistaan ja liiallisesta työtaakasta . Lisäksi esimiesten pitäisi kyetä havaitsemaan , milloin asiat eivät ole kunnossa .
20 HR viesti 3 – 4 / 2017