HR viesti 3+4/2017 - Page 19

HIDASTA ENNEN KUIN UUVUT TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVAT: SUNBORN SAGA OY Väsyttää. Yöllä ei saa unta. Työstä on kadonnut kaikki ilo ja merkitys. Työkaverit ärsyttävät. Nämä ovat merkkejä työuupumuksesta, joka voi johtaa pitkiin sairaspoissaoloihin ja jopa masennukseen. Työuupumus on seurausta pitkään jatkuneesta stressistä. Suo- messa jopa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä, joten työuupumus voi uhata monia. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Marianna Virtanen rauhoittelee huomauttamalla, että stressi ei johda työuupumuk- seen joka kerta. Todellinen riskitekijä se on silti. ”Viikkoja tai kuukausia kestävä jatkuva stressi voi kehittyä vakavammaksi mielenterveyshäiriöksi tai työuupumukseksi, jol- loin se on selkeästi työn aiheuttama tila.” Kuntoutuskeskus Ruissalon johtavan lääkärin Esti Laakso- sen mukaan väsymykseensä kannattaa kiinnittää huomiota. ”Jos jatkuvan stressin syytä ei selvitä, niin se voi pikkuhil- jaa aiheuttaa masennuksen tai uupumuksen.” Työuupumuksen tunnistaa kolmesta ydinoireesta: voimak- kaasta väsymyksestä, kyynistymisestä työtä kohtaan ja amma- tillisen itsetunnon heikentymisestä. Voimakas väsymys on helposti tunnistettavissa. Unettomuus on osa uupumusta, mutta se voi vaivata jo stressivaiheessa, jos työasiat vaivaavat mieltä yöllä. Riittävästä levosta huolehti- minen onkin yksi tapa ehkäistä stressiä ja työuupumusta. Kyynisyys työtä kohtaan ilmenee siten, että ihminen ei näe enää työllään arvoa. Marianna Virtasen mukaan kyynisyys on eräänlainen suojautumiskeino. ”Uupuvilla ihmisillä on korkeat kriteerit työnsä laatua koh- taan: he haluavat tehdä työnsä hyvin ja täyttää kaikki odotuk- set, jotka heille asetetaan”, hän sanoo. ”Usein kysymys on vaatimusten sekä omien että työstä saatujen voimavarojen ristiriidasta. Jos henkilö tuntee tekemi- sessään jatkuvaa riittämättömyyttä ja epäonnistumista, niin sil- loin kyynistyminen on suojautumiskeino, jolla hän yrittää suo- jella psyykettään: hän alkaa vähätellä työtään ja työnsä koh- detta.” 3–4/2017 HR viesti 19