HR viesti 3+4/2016 - Page 7

ILMOITUS TYÖMATKAT HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Teemme noin 500 matkaa kotoa töihin vuoden aikana. Ei siis ole yhdentekevää, miten tuon matkan teemme: yksin autolla vai fiksusti vaikkapa kimppakyydillä. Vai kertyykö työmatkalla samalla arvokasta hyötyliikuntaa kävellen tai pyöräillen. Tutki­ musten mukaan 2–3 kertaa viikossa liikkuvilla työntekijöillä on 4,5 sairauspäivää vähemmän vuodessa kuin niillä, jotka liik­ kuvat viikossa enintään kerran. Lisäksi joukkoliikenteen käyt­ täjä ottaa päivässä keskimäärin 2000 askelta enemmän kuin yksityisautoilija. Työmatkaliikunta onkin helppoa arkiliikuntaa, johon työnantajan kannattaa kannustaa. Työmatkat liikuttavat koko yritystä Työnantajalla on liikkumistottumusten muutoksessa tärkeä rooli. Työnantaja voi vaikuttaa henkilöstönsä kulkutavan valin­ taan innostamalla, kannustamalla ja mahdollistamalla. Muun muassa hyvät suihkutilat ja vaatekaapit, turvallinen pyörä­ pysäköinti, työsuhdelippuetu ja informaation tarjoaminen ovat tehokkaita keinoja lisätä kestäviä kulkumuotoja. Lisäksi työpaikalle kannattaa luoda liikkumiseen kannus­ tava ilmapiiri esimerkiksi erilaisten teemapäivien ja kilpailujen avulla. Fiksuille valinnoille voi myös antaa lisäarvoa esimer­ kiksi varaamalla kimppakyytiläisille parhaat autopaikat tai tar­ joamalla aamupalaa pyöräilijöille. Työmatkalaskurilla muutospotentiaali esille Työpaikoille suunnatun maksuttoman Työmatkalaskurin avulla työnantaja voi kartoittaa muun muassa mitä kulkutapoja työ­ matkoihin käytetään, paljonko niistä kertyy päästöjä, minkä­ laisia esteitä työmatkaliikunnalle on ja millainen on yrityksen muutospotentiaali. Tähän mennessä jokaiselta laskuria käyttä­ neeltä työpaikalta on löytynyt joukko autoilijoita, joille joukko­ Työmatkalaskuri lisää viisasta liikkumista maksuton työkalu HSL-alueen työpaikoille työpaikalle kulkumuotojakauma, hiilijalanjälki ja muutospotentiaali työntekijälle oma liikkujatyyppi ja vinkit muutokseen Tutustu laskurin demoversioon www.hsl.fi/tyomatkalaskuri. Tilaa tunnukset laskurin käyttöön yrityspalvelut@hsl.fi. Lisätietoja: hsl.fi/yrityksille liikenne ja pyöräily ovat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja työmat­ kalla. Laskuri kertoo työpaikalle sopivat toimenpiteet ja antaa vastaajille palautteena oman liikkujatyypin ja vinkit muutok­ seen. www.hsl.fi/työmatkalaskuri Kokeilut avain muutokseen Usein asenteiden muuttuminen ja uusien liikkumisrutiinien synty­ minen työmatkalle vaatii omakohtaista kokemusta. Työnantaja voi hankkia testattavaksi erilaisia kulkuvälineitä kuten taittopyö­ riä tai sähköpyöriä. HSL:n kanssa on mahdollista toteuttaa ensi syksystä alkaen kampanja tarjoamalla autoileville työntekijöille matkakortit pariksi viikoksi (lisätietoa ­yrityspalvelut@hsl.fi). Seuraa, miten HSL:n kokeiluun osallistuvien Finlaysonin, SOK:n ja Veikkauksen työntekijöiden uudet työmatkat sujuvat http://hslkokeilu.blogspot.fi/. n 3–4/2016 HR viesti 7