HR viesti 3+4/2016 - Page 57

POSTISSA TYÖTURVALLISUUS UJUTTAUTUI ASENTEISIIN JA ARKEEN Kun työturvallisuuden parantaminen nousi Postin strategiaan, työhyvinvointipäällikkö Päivi Sivonen ryhtyi etsimään yhteistyökumppania henkilöstön työturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Edessä olikin seinä – tai oikeammin kuilu: työturvallisuuskortin ja johdolle suunnatun työturvallisuustutkinnon välistä puuttui päällikkö- ja asiantuntijatasolle suunnattu koulutus. Posti ja Markkinointi-instituutti suunnittelivat yhteistyössä työturvallisuuteen painottuvan valmennuksen, joka tähtää Johtamisen erikoisammattitutkintoon. Heti työturvallisuushankkeen alkuvaiheessa Sivonen totesi, että työturvallisuustyökalujen ja -mittareiden rakentaminen ei riitä. ”Jotta pysyvää muutosta syntyy, täytyy luoda uudenlaista kulttuuria. Tavoitteena on, että työturvallisuus sisäistetään niin hyvin, että se muuttuu luonnollisiksi arjen teoiksi”, Sivonen sanoo. ”Vaikka koulutus voi vaikuttaa hitaalta tieltä, se on keino muuttaa asenteita ja luoda jotain pysyvää.” Toinen valmennuksen tavoite oli, että henkilöstö saisi koulutuksesta plakkariin työelämässä arvostetun tutkinnon. Niinpä valmennuksen kehykseksi valikoitui Johtamisen erikoisammattitutkinto, jossa käydään läpi johtamisen peruselementit, mutta asioita tarkastellaan työturvallisuuden näkökulmasta. Työturvallisuuspainotteisessa Johtamisen erikoisammattitutkinnossa oli 26 päällikköä ympäri Suomen Postin eri toiminnoista. Uutta ryhmää suunnitellaan jo. Sivonen on erityisen tyytyväinen siihen, että Markkinointiinstituutilla oli halu ja osaaminen lähteä kehittämään yhteistyössä täysin uudenlaista koulutusta. ”Yhteistyö on ollut loistavaa ja kokonaisuus hyvin johdettu, mikä näkyy osallistujille saakka. En muista, milloin olisimme saaneet henkilöstöltä yhtä erinomaista palautetta koulutuksista. ” Koulutus muuttaa asennetta, tekemistä ja työturvallisuusmittareissa näkyviä tuloksia ”Olemme keskittyneet Markkinointi-instituutin kanssa siihen, että koulutus todella muuttaa asioita,” Sivonen sanoo. ”Tärkeimmäksi kiteytyi asennemuutos: kun asenne työturvallisuutta kohtaan muuttuu, tulos näkyy myös konkreettisessa tekemisessä.” Asennemuutos kuuluukin osallistujien puheissa ja näkyy arjessa. ”Selkeimmin koulutus muutti asennettani. Olen ottanut työturvallisuudesta huolehtimisen omaksi asiakseni ja linkittänyt sen arkeen. Turvallisuus nousee luontevammin esiin kaikissa vuorovaikutustilanteissa tiimin kanssa. Itseä ei tarvitse muistuttaa. Kun olen aktiivinen, porukkakin aktivoituu”, jakelupäällikkö Anna Sampo kertoo. ”Kun me itse pidämme asiaa tärkeänä ja tuomme sen esille joka käänteessä, se tulee tärkeäksi myös tiimille”, täydentää kuljetuspäällikkö Markku Halme. ”Ujutan työturval- Postin työhyvinvointipäällikkö Päivi Sivonen (vas.) on ylpeä Johtamisen erikoisammattitutkinnon 26-henkisen opiskeluryhmän esimerkillisestä toiminnasta työturvallisuuden lisäämiseksi. ”Oman esimerkin voima on kiistaton. Jos asiat käydään läpi vain siksi, että joku käski, voimme heittää hyvästit kulttuurinmuutokselle. Voima tulee siitä, että aihe on koko ajan pinnalla niin sanoissa kuin teoissakin.” Kuvassa opiskelijoista Markku Halme ja Anna Sampo. lisuuden joka paikkaan. Haastan tiimiäni miettimään, miksi kävi niin kuin kävi ja mitä olisi voinut tehdä toisin.” Työturvallisuusteema läpäisee koko Postin toiminnan. ”On innostavaa ja opettavaista tehdä Postin kanssa yhteistyötä, kun organisaation useilla eri tasoilla sitoudutaan hankkeeseen. Johdon näkyvä tuki muutoshankkeelle saa aikaan parhaat tulokset”, kuvailee asiakkuuspäällikkö Heidi Piirto Markkinointi-instituutista. n Lisätietoja: www.markinst.fi 3–4/2016 HR viesti 57