HR viesti 3+4/2016 - Page 53

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HYVÄ LOUNAS KUNNIAAN! TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: JOHANNES ROMPPANEN Työelämän sankarit tarvitsevat polttoainetta – mutta henkilöstöravintoloiden herkkusuita vaanivat monet sudenkuopat. Toisaalta liki viidennes suomalaisista jättää lounaan kokonaan väliin; ja kotona eväitä väsäilevät unohtavat herkästi proteiinin tai kasvisten tärkeyden. Mari Olli Sydänliitosta muistuttaa terveellisen lounaan tärkeydestä: koska kyseessä on päivän ainoa lämmin ruoka monen työmyyrän kohdalla, siihen kannattaisi panostaa vähän enemmän. Olli myös tietää, että lounassyömiseen liittyy lukuisia miinoja, jotka voi helposti opetella välttämään. ”Ensinnäkin lounaalla on usein liian suuri annoskoko, mikä voi aiheuttaa vireystilan laskua ja väsymystä pian lounaan jälkeen. Lisäksi ylimääräinen energia hankaloittaa painonhallintaa”, huomauttaa Olli. ”Ateria voi olla myös muutoin väärin koottu, jolloin joitakin ravintoaineita saadaan liikaa, toisia liian vähän.” Jonkun Sydänmerkki tuo ryhtiä lounaaseen lautasella voi olla esimerkiksi pelkkää vihersalaattia tai keko Terveellinen lounastarjonta voidaan kuitenkin varmistaa pastaa, jolloin proteiinit jäävät uupumaan; toinen kasaa lauta- Sydänmerkki-aterian avulla. Kyseessä on ravitsemussuosituk- selle pelkkää rasvaista kalaa ja perunaa kasvikset unohtaen, siin perustuva terveellisten aterioiden merkintäjärjestelmä, jota jonka vuoksi kokonaisuus on turhan tuhti. ravintola saa käyttää, kunhan ensin varmistaa, että lounastar- ”Myös runsasrasvainen tai runsaasti hiilihydraatteja sisältävä lounas väsyttää herkästi”, Olli muistuttaa. jonnasta löytyy terveellisiä elementtejä. ”Asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus koostaa terveellinen ateriakokonaisuus”, summaa Olli. Sydänmerkki-ateriassa kiin- Älä missaa lounasta nitetään huomiota mm. rasvan määrään ja laatuun, suolan Työelämän ristipaineissa viipottavat ihmiset saattavat skipata määrään ja aterian kuitupitoisuuteen. Sydänmerkki takaa, että koko lounaan, jos kokevat, että palaverikujanjuoksulta ei moi- ruuassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suhteessa. seen jää aikaa. Joku kuvittelee pärjäävänsä kahvin voimalla Olennaista on myös terveellisten vaihtoehtojen esilletuonti, jol- ja toinen ajattelee, että samallahan laihtuu. Mari Ollilla on loin hyvinvointiaan ajattelevan ei tarvitse tehdä valintoja mutu- ikäviä uutisia kummallekin koulukunnalle: tuntumalla. ”Lounaan väliin jättäminen lisää väsymystä iltapäivällä ja ”Sydänmerkin käyttöönotto ei vaikuta juurikaan ruuan kus- heikentää työtehoa. Se on myös yhteydessä liikapainoon, sillä tannuksiin: on näyttöä siitä, että terveellinen ruoka ei ole sen liian vähäinen syöminen aamulla ja päivällä saattaa herkästi kalliimpaa kuin epäterveellisempi vaihtoehto.” johtaa liian runsaaseen iltasyömiseen.” Ollin mukaan terveellisen lounasruokailun merkitystä työn Mutta miten Sydänmerkki sitten otetaan käyttöön? Työnantajalle se on helppoa: riittää, että Sydänmerkin mukainen lou- sujuvuuteen, tuloksiin, vähäisempiin sairauspoissaoloihin ja nastarjonta asiakasinformointeineen kirjataan kilpailutuksessa työssä viihtymiseen ei ole – ainakaan toistaiseksi – hyödyn- tarjouspyyntöön. ”Sydänmerkki-vaihtoehdon tarjoamisesta voi- netty työpaikoilla tarpeeksi. daan myös sopia suoraan palveluntuottajan kanssa”, lisää ”Ravintolatoimijan tarjoama ruoka ei automaattisesti Olli. n edistä terveyttä, jos tilaaja ei osaa vaatia eri aterian komponenteilta ravitsemuslaatua”, toteaa Olli. ”Esimerkiksi monipuo- Lue lisää: Laatikainen & Rannikko: linen salaattipöytä on useimmilla työpaikoilla itsestäänselvyys, Toimistotyöläisen ruokapäivä, Talentum Pro 2015. mutta muihin hyvän lounaan elementteihin ei osata kiinnittää huomiota.” Lisätietoja: sydanmerkki.fi/sydanmerkki 3–4/2016 HR viesti 53