HR viesti 3+4/2016 - Page 52

TURKU
A Journey Far Starts from Near

Good leadership gets things moving

Come and join us ! www . embaturku . fi
Turun kauppakorkeakoulu • Turku School of Economics
Coachutbildningar Företag , grupper , team , individuell Kräv kvalitet och försäkra dig om att coachutbildningen är ICF ackrediterad ( ACTP ) Helsingfors & Hangö
Coachkoulutuksia Yrityksille , ryhmille , tiimeille , henkilökohtainen Vaadi laatua ja varmista , että coachkoulutus on ICF akkreditoitu ( ACTP ) Helsinki & Hanko
RTS : n luokituspäällikkö Laura Sariola kertoo , että toistaiseksi kiinnostus näiden kovien huonekalujen luokitukseen on ollut vähäistä . Vain yksi valmistaja luokitteli kaikki tuotteensa .
Päällystettyjen työtuolien osalta tilanne vaikuttaa toiselta . Sariola kertoo , että moni huonekaluvalmistaja olisi halunnut antaa tuolejaan VTT Expertsin tutkimuksiin , joiden pohjalta RTS määrittelee testausprotokollat ja M1-luokituksen . Luokitus on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä .
Tuoleissa suuret erot Pehmustettujen työtuolien tutkimuksessa erot tuolien välillä olivat suuria .
” Joillakin valmistajilla on selvästi tämä tuotantoketju hallussa ja toisilla ei ole ”, Sariola sanoo .
Sariola toivoo , että M1-luokitus saisi isot valmistajat kehittämään tuotantoprosesseja yhdessä alihankkijoiden kanssa .
Sariola kertoo , että kun alihankkijat lasketaan mukaan , mukana oli kaikkiaan kuusi eri valmistajaa .
Kahdeksan tuoleista oli Iskun tai Martelan . Tämän lisäksi yksi tuoli oli enemmän kotikäyttöön tarkoitettu toimistotuoli , joka ostettiin kaupasta .
Järnström kertoo , että tutkimuksessa mitattiin yksittäisiä tuoleja kokonaisuuksina . Tutkimuksen perusteella ei voi siis varmuudella tietää , mitkä päästöt aiheutuivat kankaista ja mitkä pehmusteista .
” Toki epäilemme , että tietyt yhdisteet liittyivät enemmän käytettyihin pehmusteisiin kuin käytettyihin kankaisiin .”
Kun syksyllä annetaan ensimmäisiä M1-luokituksia , koskee se nimenomaan tietyllä kankaalla ja pehmusteella varustettua tuolia . Tässä huonekaluvalmistajien pitää olla tarkkana .
” Asiakas voi aika pitkälle valita tuoliin kankaan ja kuosin tuolia tilattaessa . Huonekaluvalmistajien pitää viestiä , että luokitus koskee varmuudella vain tietyllä kankaalla varustettua tuolia ”, Järnström kertoo .
Sariola muistuttaakin , että aivan kuten rakennusmateriaalien M1-luokituksessa , myös tulevassa toimistotuolien luokituksessa valmistajan on ilmoitettava , mikäli tuolin materiaaleissa tapahtuu muutoksia , joilla saattaa olla vaikutuksia tuolin päästöihin .
Christine Suvanto
Professional Certified Coach PCC ( ICF ) Country Manager , Coach Trainer , SDI Coach , NLP Master Practioner 045 847 0443
Tom Suvanto
Professional Coach ( ICF ) Sales & Marketing
050 381 4737
Coachcompanion . f Positvelife . f info @ coachcompanion . f
Sisäilma tekee työntekijän Sisäilmaan on viime vuosina alettu kiinnittää huomiota entistä tarkemmin . Siihen on syynsä .
” Kaikki tutkimustulokset viittaavat siihen , että mitä parempi sisäilma sitä parempi työntekijä . Työviihtyvyys ja työteho ovat parempia ”, Järnström sanoo .
Kun yhä useammin työ vaatii monimutkaista pohdiskelua ja intensiivistä keskittymistä , aivojen parempi toiminta auttaa myös yritystä .
Puhumattakaan siitä , kuinka isoja säästöjä paremmasta työilmasta koituu yhteiskunnalle , kun työntekijät pysyvät terveempinä . n
52 HR viesti 3 – 4 / 2016