HR viesti 3+4/2016 - Page 51

Pehmustettuihin toimistotuoleihin ollaan luomassa luokitusta, joka kertoo toimistotuolin ilmaan levittävistä kemikaalisista yhdisteistä. Toimistotuolit saattavat pilata sisäilmaa pahemmin kuin aiemmin on tiedetty. VTT Experts mittasi yhdeksän erilaisen toimistotuolin aiheuttamia kemikaalipäästöjä. ”Olin yllättynyt, että jotkin toimistotuolit tuottivat ilmaan formaldehydiä”, VTT Expertsin tuotepäällikkö Helena ­Järnström sanoo. Formaldehydi on karsinogeeninen kemikaali, joka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Formaldehydin pitoisuudet ilmassa toki eivät olleet sellaisia, että siitä aiheutuisi välitön hengenvaara. Mittauksissa seurattiin formaldehydiä päästäviä toimistotuoleja neljän viikon ajan, ja havaittiin, että pitoisuudet laskivat nopeasti turvallisiksi. Järnström kuitenkin huomauttaa, että toimistotuolin päällä istutaan pahimmillaan kahdeksan tuntia päivässä, jolloin altistuminen on huomattavaa. ”Vaikka formaldehydin pitoisuudet pienenevät, siihen herkistyy. Altistuminen summautuu ihmisen elinaikana ja terveysvaikutus voi tulla vasta vuosien päästä.” Huomio kalusteisiin VTT on jo vuosikymmenien ajan tutkinut erilaisten rakennusmateriaalien, kuten lattia-, seinä ja kattopintojen kemikaalipäästöjä. Ne voidaan tutkia helposti ja tarkasti. Tämä ei kuitenkaan riitä. Vuonna 2007 valmistuneessa väitöskirjassa Järnström tutki pitkässä seurantatutkimuksessa, miten paljon huoneilmassa oli kemikaaliyhdisteitä. Vain puolet kemiallisista yhdisteistä voitiin selittää huonepinnoista aiheutuvina. Loput päästöt tulivat kalusteista. ”Toki suhde voi vaihdella, mutta tätä me pidämme meidän nyrkkisääntönä.” Koska tärkeintä on saada sisäilma kuntoon, onkin huomio siirtynyt kohti kalusteita.