HR viesti 3+4/2016 - Page 48

ILMOITUS KUVA: KAROLIINA PAAVILAINEN TYÖHYVINVOINNIN BISNESENKELIT TEKSTI: HELI-MARIA WIIK Cuckoo Workout -yrityksen tarina alkoi kahden naisen tarpeesta aktivoida omaa toimistotyötään. Harjoittelun Laurea-ammattikorkeakouluun tehneet Ida Mänty, 28 ja Veera Lehmonen, 25, nostivat pyllyt ylös penkistä työharjoittelupäivinä tasaisin väliajoin karkottaakseen väsymyksen ja aivosumun merkkejä työpäivistä. Samalla he huomasivat taukojen energisoivan työyhteisön ilmapiiriä. “Taukoliikunta on vanha keksintö, mutta silti hyppyjen tekeminen päivien aikana tuntui jollain tavalla hulluttelulta. Siitä syntyi nimi uudelle palvelulle, Cuckoo Workoutille”, muistelee Veera Lehmonen yrityksen alun taivalta.  Pian mukaan saatiin myös Työterveyden dosentti Helena puoliset liikkeet, iloiset vetäjät ja mukava musiikki. Suositte- Miranda. Hän toi yrityksen alkuvaiheeseen tarvittavan osaa- len palvelua ehdottomasti muillekin”, toteaa 56-vuotias nainen misen työterveyden näkökulmasta. Palvelussa videot ohjaavat Espoon kaupungilta. taukosuoritteiden tekoon ja käyttäjän säätämä muistutus pitää Palvelussa yritykset kilpailevat aktiivisuudessa keskenään huolen siitä, ettei taukojen pitämistä unohda edes hektisen työ- liigapörssilistauksessa ja jokaisella yrityksellä on oma profiili- päivän aikana. Fysioterapeutti Sini Korhosen ja Helenan suun- sivu. Asiakasyrityksen brändinäkyvyys palvelussa toimii kah- nittelemia liikkeitä on videoilla kaiken kaikkiaan 110. teen suuntaan. Toisaalta asiakkaat pääsevät näyttämään “Hartia ja niskaseutu rasittuvat huonosta ergonomiasta ja muille palvelun käyttäjille, että he pitävät huolta työntekijöis- passiivisesta istumisesta päätteen ääressä. Portaiden nousu tään ja samaan aikaan myös henkilöstö sitoutuu palvelun käyt- aktivoi kyllä jalkojen isoja lihaksia, mutta ylävartalon vet- töön, koska suurin osa työntekijöistä haluaa yrityksensä ole- reyttäminen jää usein vähäiseksi, ellei asiaan tarkoituksella van parempi kuin muut Cuckoota käyttävät yritykset. Yritysten kiinnitetä työpäivän aikana huomiota. Omat lempiliikkeet listaukseen vaikuttaa jokaisen työntekijän panos, joten työpai- Cuckoossa keskittyvät juuri niska- ja hartiaseutuun”, kertoo Ida koille syntyy yhteisöllisyyttä nostattava ilmapiiri, kun taukoihin Mänty. otetaan kaikki mukaan. Myös moni käyttäjä kokee Cuckoon helpottaneen juuri Nuori yritys on jo noteerattu Suomessa. Palvelu palkittiin niska- ja hartiaseudun jumeja. “Olen huomannut, että nis- parhaana Startup-yrityksenä vuonna 2015 Rotareiden järjes- kani ja hartiani eivät ole enää olleet kipeät. Kivaa ovat moni- tämässä kansallisessa yrityskilpailussa ja samalla saatiin näky- 48 HR viesti 3–4/2016