HR viesti 3+4/2016 - Page 46

työkyvyttömyyspäivästä lähtien, jos hänelle on kertynyt vuosilomaa vain neljä viikkoa, eli 24 arkipäivää, tai vähemmän. Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Jos työntekijälle on kertynyt vuosilomaa yli neljä viikkoa, mutta alle viisi viikkoa, tulee omavastuu sovellettavaksi, muttei kuitenkaan täysimääräisenä. Tällaisessa tapauksessa neljä viikkoa ylittävät vuosilomapäivät lasketaan omavastuuajaksi. Esimerkiksi, jos työntekijälle on kertynyt 27 arkipäivää vuosilomaa, sovellettava omavastuuaika on 3 päivää. Tällöin työntekijän sairastuessa hänen vuosilomansa kuluu kolmen sairauspäivän ajalta ja vasta neljännestä sairauspäivästä lähtien työntekijällä on oikeus pyytää lomansa siirtoa myöhemmäksi. Omavastuun enimmäismäärä ku \H0]0[YHݙ[]]ZKp훝ZZۈ[Z[]ZY[ZZۈZH]0Y[[p[[X[00[p훝ZZ0ۈZ]\^]00[[X[BZ\H\Hp]]0^^Y[]]XH[H]\H0]0 X]\]XZ[0][Z\0\]Y\HX]\]]H\\[X[X[p0][Z\ݝ[ZZ\\K\[Y\ZKZY[ZZۈ[[X[\]0]p훝ZZۈp]]0BSSTPT‚p[0]0\X[X[H0Z\\]H^p[KBTPSRRKTUSPTKRT‚Z[Y[0[[X[X[p훝ZZ0ۈZ]\Z\00[[BUTQTPSRSRTBX[KZZHp]]0^^\[[X[H]]H[HZH0]0 ZZHp훝ZZ]00[[X[H\HH0ۂۚ[[ZZ[HZ\\[]X]\]\0]Y[Z[ۂ0[0Z]\^]00[[X[HZ\H]H]Y[p]]0^^Y[[]XH[[X[K]0]Y]X]\B[[X[ZHۈ]]][]][Z[YH\]XZZXH]]0]ܛ]][[XZ\[KBp훝ZZHZ\\ZH[[X[X[HX]ZBۈ0^]0 [0X]\][]0훈ݙ[[Z[[Y[ B][[X[HZ\0Z\0 ۚYZY0[B]00 ]0p훘[ZHY]00ZZ[] [p훝KB]]H0[^[0훜‚Z]00[[X[H\H]]0[[X[Z[HXZ B[[X[ZZ[ۈ[HZH0]0]]]XK\\H]]Z\]\ژZ [HX]XHHZZ]\Hp훝ZZZ]]Y[Z\00[[X[KZZ][ K0] M[XX[[]][KBp훝ZZHۈ0p0]^\ݘ\X[HBX[Z[]]]] [H[]]]Z[[[X[HZ\\[ZKBXZ\\H[Y[Y[0[[\Z[KBY[X]\]KX[KXZ]Y[[Z[00YY\[H‚]0X]\]H\]XH]0 ]0X]\]KB[H[[Z\X[[\[Y[K]0\B0]Y[ZZ[Hp훝ZZ[[XH[]HZ\]Y\H[KB^Z0[H\XXHZ[X[‚X]KZZHp훝ZZp]]0^^\]]HX]\]\0KB[[X[Z[]]][Z^Y\Z]Z[^p0]^\KY[Y[[0[0ۈZ]\^]00[[XX[HZ\B\^\HH[[\Z[\X[Z[H\]0pۂ]0KHp훝ZZZ\H[[X[HZ\]p 0[\\HZZXK[HZZXKHp훝ZZH\^H[[XXK[YH\]00Z\^[0Z]]Z]0p훘[Z[K\BZZZH0ZX[0\ ZY[[Z[\]\X]\]]p훘[Z[HۈZ]\X]XHp훝ZZ0p]]0^^KB[[XXH\Z[X[p훝ZZ[HZHHZ\‚\0[]]H[]\Hp훝ZZۈ\]]0 0\[\\Y]ۋ]]][X[[[][ۈY[[[X[HZ\\[ZKBZ[]]][^p00]^\K\^\HH[[\Z[\X[Y[Z]^HZ\0\Y[X]\]XZZK]ZZ[Z[H\^H[[XXHZY[ MM\\0]0[H[[]]]HX]\]HZXXHZ][[[Y[ L\B]Y[H]Z]Y[K0]^\ݘ\XH L H\\0]0 HH\^\Bݙ[]\HX]\]\H][]0HYHZ[[ZZB\XH M\\0]0 HZ][]0 MM\\0]ZXK[H[]0p[[ZXHHX]\][[[[p\p0ۂH\]0]Z[ۘZ\]Y\X[[[XXK]\H0]0ZZZ\[[X[Z][pZX[ZZHp훝ZZZ][[][][YH]0[[KBX]\][Y\HZ[[ZZH[]0p[BZ[\X]H0Y] MN0]0 [[X[\[Z[[ZB[ZXHp훝ZZ[Z][X[[[X[p00Z\ BXHp훝ZZXH0]^\HZH\^\HH[[\Z[\X[B]KZ[H]X]\]XZZHۈHZ[[p훝ZZ0ۂZY[ MM\\0]0 pۈ\\HZZXH]\KBZ]\^]00[[X[HZ\Kp훝ZZ0ۈZ]\‚X[]Z[[]\0ZHY[H[ZHX[p0 B^]00HXYH[[X[HZ\]ZH]H[[[p\\0][Z\ݝ[ZZ\\K Y\H $ ̌ M