HR viesti 3+4/2016 - Page 44

teisiin, ja toimittamaan räätälöityjä ratkaisuja – joita paljon myös kysytään. ”Meillä on asennuspuolella puuseppä ja rakennusinsinööri, joten haastavammatkin projektit hoituvat. Tarjoamme itseämme työkaluna suunnittelijoille. Meiltä saa myös ilmaisen vihersuunnitelman ja tutustumiskäynnin asiakkaan tiloihin”, Sonninen lupaa. ” Hyvin hoidetut, kauniit istutukset ja ruukut ovat sisustuselementti siinä missä designkalusteetkin. Dataa suunnittelun pohjaksi InnoGreen-konsepti toimii siten, että yrityksen vihersuunnittelijat käyvät tilan läpi ja tarjoavat ehdotuksia asiakkaan miel- pyritään luomaan isompi maisema pieneen tilaan. Luonnolli- tymysten ja tarpeiden mukaan, projektin koosta riippumatta. sia elementtejä yhdistelmällä voidaan saada aikaan aito luon- InnoGreen pyrkii mahdollisuuksien mukaan käyttämään saa- toelämys ja vaikuttava kokonaisuus, oli kyseessä sitten pieni tuja tutkimustietoja ihmisen mieltymyksistä luontoon, hyödyntä- tai iso projekti, Sonninen toteaa. mällä ns. biofiilisen suunnittelun periaatteita. ”Tällöin voidaan hyödyntää ihmisen evoluution myötä Parhaimmillaan konttorityöntekijä voi tehdä aistien varassa ”matkan”, joka auttaa palautumisessa arkirutiinien keskellä. kehittyneitä mieltymyksiä esimerkiksi kasvien sijoittelussa ja Työuupumuksen tiedetään aiheuttavan keskittymisen her- muodossa. Tietyt puiden muodot esimerkiksi koetaan rentout- paantumista, ja tähän auttaa vain keskittymisen mekanis- tavampana kuin toiset, koska kasvit voidaan tiedostamatta mien lepuuttaminen – perinteisesti ajatellen siis nukkuminen tai kokea myös indikaationa ympäristöstä.”  loma. Tutkimusten mukaan voi olla kolmaskin keino: jos on het- Zen-trippi konttorilla? ken aikaa ”poissa” kustannuspaikalta jossakin ihan muualla – Green House Effect Oy:n suunnitteluperiaatteet pohjaavat osit- vaikkakin vain käsitteellisellä tasolla – työntekijä saa lisää vir- tain perinteisiin japanilaisen puutarhan tyylisuuntiin, joissa taa ja keskittyminen sujuu taas vaivattomammin. n 44 HR viesti 3–4/2016