HR viesti 3+4/2016 - Page 42

pereen teknillinen yliopisto tutkivat viherseinän merkitystä 100-neliöisen avokonttorin sisäilman laadulle, havaittiin että sisäilman mikrobien määrä ja partikkelitasot nousivat normaalista – mikä voi olla riski sisäilman laadulle. Hengitysliiton sisäilman ja korjausneuvonnan päällikkö Tuula Syrjänen taas on todennut, että uutta, puolueetonta lisätietoa viherseinien puhdistusvaikutuksesta kaivataan. Alitajuntaan kiinni Miten nykytilanne sitten näyttäytyy vihersisustamisen ammattilaiselle? Mikko Sonninen helsinkiläisestä Green House Effect Oy:stä toteaa, että edellä mainitun tutkimuksen viherseinä toimii eri tekniikalla ja kastelusysteemillä kuin heillä. Sonninen lainaa tutkimuksia, joiden mukaan kasvit mm. madaltavat verenpainetta, vähentävät stressiä, lisäävät luovuutta ja puhdistavat ilmaa epäpuhtauksista. ”Useiden tutkimusten mukaan viherkasvit myös lisäävät tuottavuutta yrityksissä. Käytännössä kasvit lisäävät viihtyvyyttä kotona ja työpaikalla.” Sonninen lisää, että kasvien vaikutus hyvinvointiin ei ole pelkästään ihmisten itsensä tiedostamaa esteettisyyttä tai kasvien fysikaalisia tekijöitä, vaan siihen liittyy myös paljon tiedostamatonta. ”Loppujen lopuksi ihminen on elänyt evolutiivisen historiansa aikana vain häviävän pienen ajan urbaanissa ympäristössä. Nykyään ihminen viettää suuren osan elämästään neljän seinän sisällä, eikä pääse juurikaan kosketuksiin kasvien tai luonnon kanssa.” Luonnon omaa muotoilua Sonnisen mukaan vihersisustuksella halutaan myös erottautua: hyvin hoidetut, kauniit istutukset ja ruukut ovat sisustuselementti siinä missä designkalusteetkin. ”Nykyään voidaan myös hakea yksilöllisiä ratkaisuja, joilla tuetaan yrityksen brändiä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yrityksen muotokielen sisällyttämistä tuotteisiin, tai esimerkiksi yrityksen arvojen esiintuomista vaikkapa kotimaisilla materiaaleilla ja kasvivalinnoilla. Vihersisustus voi viestiä arvokkuutta ja tilan historiaa, tai se voi olla vaikkapa leikkisää ja sisältää hauskoja yksityiskohtia.” Asiakkaiden tarpeiden mukaan pystytään myös esimerkiksi tehostamaan kasvien ilmanpuhdistusominaisuuksia ja vähentämään allergiaoireita kasvualustaa vaihtamalla. Ei vain yksi tapa tehdä Virheellisiä käsityksiä vastaan saa alalla taistella jatkuvasti. Sonnisen mukaan on yleinen luulo, että vihersisustus tarkoittaa pelkästään muoviruukkua tyhjässä nurkassa. ”Todellisuudessa kasveja voidaan tuoda hyvin mielenkiintoisilla tavoilla toimistoon vaikkapa kasviseininä tai näyttävinä istutusaltaina. Lisäksi ruukkujen sijoittelulla voidaan myös vaikuttaa tilan akustiikkaan, ja kasvien valintoja voidaan kohdistaa vaikkapa ilmanpuhdistukseen, koska kasvilajeilla on tässä yksilöllisiä eroja.” Green House Effect Oy:n InnoGreen-suunnitteluperiaatteet pohjaavat kasvien tuomiseen osaksi kokonaisuutta. Talosta löytyy osaamista integroimaan kasveja paikalla oleviin raken- 42 HR viesti 3–4/2016