HR viesti 3+4/2016 - Page 40

” Useiden tutkimusten mukaan viherkasvit myös lisäävät tuottavuutta yrityksissä. Konttoreissa saisi olla muutakin vihreää kuin vain aulan jukkapalmu – mutta toistaiseksi yritykset empivät toteuttaa visioitaan, koska edelläkävijöitä on vähän. Monet tutkijat ovat kuitenkin havainneet kasvien vähentävän poissaoloja, parantavan moraalia ja työtehokkuutta työympäristössä – ja tekevän kaiken tämän vielä varsin salakavalasti, sillä työntekijät kokevat miellyttävämmäksi kasveja sisältävän työympäristön, vaikka harvoin tunnistavat itse syytä siihen. Itse asiassa luonnollisen ympäristön luominen sisätiloihin voi Brändinrakennukseen puhtia tutkijoiden mukaan tuoda monia toivottavia tuloksia työnteki- Entä sitten yrityksen imago? Erään tutkimuksen mukaan vierai- jöiden viihtyvyyteen, vaikka kasvit eivät olisikaan työpisteen lijoiden käsitys yrityksestä paranee, mikäli yrityksessä käyte- välittömässä läheisyydessä. tään kasveja sisustuksessa. Kyseessä olisi näin ollen varsin tär- Asiaa on tutkinut jopa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA, joka perehtyi kasvien sisäilmaa puhdistavaan vai- keä ei-verbaalinen tekijä yrityksen viestinnässä. Vaikka tutkittua tietoa on vuosikymmenien ajalta, viher- kutukseen niinkin varhain kuin 1970- ja 80-luvuilla. Tutkimuk- konttoreihin liittyviä kysymysmerkkejä on edelleen ilmassa. Jot- sissa todettiin, että suurin osa kasvien ilmanpuhdistuksesta kut suomalaiset tutkijat esimerkiksi jarruttelevat uusien viher- tapahtuu niiden juuristossa, jossa elävä mikrobipopulaatio seinien rakentamista, kunnes saadaan lisää tutkimustietoa sei- poistaa sisäilmasta haitallisia yhdisteitä hajottamalla ne kas- nien vaikutuksesta sisäilmastoon. ville ravinteiksi. 40 HR viesti 3–4/2016 Kun Sirate Group Ltd, Suomen Yliopistokiinteistöt ja Tam-