HR viesti 3+4/2016 - Page 32

” Avokonttoreissa akustiikka voi aiheuttaa suuria haasteita. Historiallisesti katsottuna työ on ollut pääasiassa ruumiillista, ”Jos ihmiset alkavat varoa puhumista, niin se vaikuttaa työ- joten fyysisellä ergonomialla on pitkä perinne takanaan. Työ- ilmapiiriin. Se vaikuttaa myös laajempaan kokonaisuuteen eli terveyslaitoksen erityisasiantuntija Johanna Koroman mukaan siihen, kuinka tieto kulkee.” ergonomia on todellisuudessa paljon laajempi käsite. ”Se kattaa fyysisen ergonomian lisäksi kognitiivisen ergonomian ja organisaatioergonomian.” Työterveyslaitoksella työskentelyn ohessa Koroma toimii tutkijana Aalto-yliopistossa ja tekee väitöskirjaa uudenlai- Hänen mielestään toimistoilla pitäisi pohtia entistä enemmän ergonomian merkitystä töissä viihtymiselle. Liian usein suunnittelun kärkenä on design ja toimiston ulkonäöllinen ­trendikkyys, jolloin ergonomia saattaa unohtua kokonaan. ”Toinen ääripää on se, että kun ne tuoli ja pöytä vain ovat sista työskentelytavoista eli virtuaalitiimeistä ja niiden työsken- olemassa, niin niiden katsotaan olevan jo tarpeeksi. Mieles- telystä. Väitöskirja keskittyy erityisesti hyvinvointiin uudenlai- täni ergonomiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja laa- sessa työssä. jemmin kuin pelkästään fyysiseen ergonomiaan keskittymällä”, Ergonomia ei ole pelkästään työntekijän nivelien ja lihak- Koroma pohtii. sien hyvinvoinnista huolehtimista, vaan sillä on suuri vaikutus viihtyvyyteen. Esimerkiksi toimiston äänimaailma on keskei- Melu häiritsee, mutta keskusteluun pitää nen viihtyvyystekijä. Erityisesti avokonttoreissa akustiikka voi kannustaa ­aiheuttaa suuria haasteita. Kokonaisvaltaiseen ergonomiaan panostaminen saa kanna- ”Jos ihmisen työ keskeytyy jatkuvasti häiriötekijöiden vuoksi, niin se vaikuttaa hänen kognitiiviseen suorituskykyyn, koska hän joutuu orientoitumaan uudestaan ja uudestaan siihen keskeytyneeseen työtehtävään”, Koroma toteaa. Työntekijöillä pitäisi silti olla myös mahdollisuus keskustella keskenään. 32 HR viesti 3–4/2016 tusta myös toimistokalusteita ja sisustusratkaisuja toimittavien yritysten edustajilta. Kinnarps Oy:n toimitusjohtaja Henrik Slotten mielestä toimistojen kokonaisergonomiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota jo rakentamisvaiheessa. Myös hän korostaa akustiikan merkitystä etenkin monitilatoimistoissa.