HR viesti 3+4/2016 - Page 29

Annamari Heikkilä, työterveys­ psykologi, PsM, FT, kognitiivinen psykoterapeutti, Terveystalo   Annamari on koko työuransa rakentanut uusia psykologian sovellusaloja ja palveluita niiden ympärille. Työterveyspsykologina hänen erityisalueitaan ovat psykologisten interventioiden tuloksellisuuden arvioinnin ja uusien palveluiden kehittäminen. Ruohonjuuren työ asiakkaiden kanssa on Annamarille työelämän suola. Asiakkaiden kanssa Annamarin missiona on kehittää työelämää siten, että ihmiset ja organisaatiot kokevat aikaansaamisen tunnetta ja onnistumisia. Hyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat rinta rinnan, liiketoiminnan kehittämisessä ei ole kenelläkään varaa unohtaa inhimillistä psykologista pääomaa. Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, VAHVISTA OSAAMISTASI IHMISTEN JA TOIMINNAN JOHTAMISESSA. Varma Hanna Kankainen on toiminut Varmassa työkykyjohtajana vuodesta 2016 lähtien vastaten työkykyjohtamisen palveluista ja niiden kehittämisestä. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus työkykyjohtamisen ja HR:n saralta pörssiyhtiöissä sekä tutkijan roolissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on tiedolla johtaminen ja työkykyjohtamisen vaikuttavuus. Tiedolla johta- Esimiestyö ja johtaminen luovat hyvinvoivan ja menestyvän organisaation. n Lähiesimiestyön ammattitutkinto, aloitus 16.11. n Tekniikan erikoisammattitutkinto työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä toimiville, aloitus 6.10. n Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), aloitus 6.10. n Yrittäjän ammattitutkinto, aloitus joustavasti moduuleittain. misen ymmärtäminen ja hyödyntäminen organisaatioissa Haku on käynnissä nyt. on tärkeää ja tukee liiketoimintaa parhaalla mahdolli- Katso lisää Aikuisopisto omnia.fi tutkinnot sella tavalla saavuttamaan tuloksellisuutta ja kilpailuetua, kun toiminta ja resurssit pystytään suuntaamaan oikeisiin kohteisiin oikein analysoidun tiedon perusteella. Tässä on vielä paljon mahdollisuuksia hyödynnettävänä! omnia.fi 3–4/2016 HR viesti 29