HR viesti 3+4/2016 - Page 28

Ossi Aura Tietokirjailija, Antti Äikäs, Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 4event Oy   Työurallaan Antti on vastannut useista koko henkilöstön hyvinvointiohjelmista ja kohdannut tuhansia yksittäisiä työntekijöitä käytännön palveluissa. Vuodesta 2009 hän on vastannut 4event Oy:n tavoitteellisten hyvinvointiohjelmien sisällöistä. Vuosien yhteistyö HR:n, työterveyshuoltojen ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa on opettanut tunnistamaan henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia tarpeita ja toimivia ratkaisuja. Hän konsultoi ja kouluttaa. Äikäs uskoo alan potentiaa- tutkija, konsultti, FT Ossi Aura Consulting Oy Ossi Auralla on pitkä kokemus työhyvinvoinnin ja strategisen hyvinvoinnin kehittämisestä. Aura on toiminut päätutkijana Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa tutkimussarjassa vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi viime vuosina hän on pureutunut henkilöstötuottavuuden mallintamiseen ja sen yhteyksiin liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Tutkimustulokset ja lukuisat yrityskohtaiset analyysit ovat osoittaneet johtamisen tärkeyden henkilöstötuottavuudelle ja toisaalta henkilöstötuottavuuden suuren merkityksen liiketoiminnan tuloksellisuudelle. Ihmiset tekevät tuloksen! liin, jos ihmiset ja organisaatiot saadaan mukaan muutostyöhön innostavalla tavalla. Onnistumiset vaativat pitkäjänteisyyttä ja yhteyttä liiketoimintaan. Ala tarvitsee kasvuhuumassaan myös kriittisyyttä, sillä kaikki projektit eivät tuo pysyviä hyötyjä. Antti tekee väitöstutkimusta monivuotisesta koko henkilöstön hyvinvointiohjelmasta ja sen vaikuttavuudesta. Susa Nikula, Henkilöstö­ johtaja, SOK Susa Nikulan vastuulle kuuluu S-ryhmän henkilöstötyön ohjaus ja tuki Juho yhdessä liiketoi- Tuppurainen, mintajohdon ja KTM, HR-ammattilaisten varatoimitus­ kanssa sekä SOK:n johtaja, Firstbeat henkilöstöjohtajan Technologies Ltd tehtävä. Susa on toiminut jo yli puo- Juho toimii ­Firstbeatin let työurastaan henkilöstön kehittämisen ja johtamisen varatoimitusjohta- parissa liiketoimintatehtävien jälkeen. jana ja vastaa yrityk- Työhyvinvointi, osaamisen ja esimiestyön kehittämi- sen hyvinvointitoimin- nen sekä henkilöstöviestintä ovat Susan intohimon koh- tojen kehityksestä. Hän teita työrintamalla. Työkaverin arvostamisesta osallista- on ollut mukana teke- miseen sekä organisoidusta tekemisestä tavoitteellisuu- mässä pioneerityötä teen – niistä on hyvät työpaikat tehty. Henkilöstön työ- globaalissa hyvinvoin- hyvinvoinnista huolehtiminen sekä sen edistäminen on tipalveluiden kentässä jo vuodesta 2002 ja hänelle on pienen Suomen menestymisen kannalta keskeinen asia, muodostunut vahva osaaminen hyvinvointipalveluiden tuot- ja niihin talkoisiin Susa toivoo kaikkien osallistuvan, teistukseen. niin yritysten kuin työntekijöidenkin. 28 HR viesti 3–4/2016