HR viesti 3+4/2016 - Page 26

toimintastrategian kanssa.” Tällöin toimitusjohtaja ei dele- innostumaan myös työhyvinvoinnista, kunhan konkreettiset hyö- goi asiaa henkilöstöjohtajalle, vaan johto laatii työhyvinvointi­ dyt näytetään. Tämä ei tarkoita pelkästään poissaolojen vähen- strategian yhdessä ja toteuttaa sen yhdessä. tämistä, vaan sitä, onko koetussa hyvinvoinnissa todella tapahtunut muutosta. Tuppuraisen mukaan toimitusjohtajan ei tarvitse Kuka muu muka edes olla valtavan humaani persoona panostaakseen työhyvin- Susa Nikula huomauttaa, että pienemmissä yrityksissä pro- vointiin: riittää kun ymmärtää, että oman henkilöstön suoritusky- sessi ei voi toimia ihan näin, sillä kaikilla ei esimerkiksi ole lainkaan HR-funktiota talossa. Nikulan mukaan S-ryhmän yritysten kaltaisissa isoissa organisaatioissa henkilöstöammattilaiset kuitenkin pääsevät niihin pöytiin, missä päätöksiä tehdään – ja osaavat puhua liiketoiminnan ” vyssä on parannettavaa suhteessa kilpaili- Työhyvinvointi­ asiat kuuluvat joihin ja tajuaa ottaa työhyvinvoinnin työkalut avuksi. yrityksessä henkilöstö­ Hyvinvointi paalupaikalla – aina? johtajan tontille. Panelistit esittävät myös toiveen, ettei työhy- kieltä yrityksen johdon kanssa. ”HR-väeltä tämä vaatii aika lailla itsevarmuutta ja ­rohkeutta – ja myös tietoa.” Hanna Kankainen nyökyttelee: tiedolla johtaminen on nousussa myös HR-puolella. Kun saatavilla on oikeita lukuja, sitouttaminenkin on helpompaa, hän arvioi. Koko henkilöstön vinvointiasioita joka kerta erikseen tarvitsisi tuoda johtoryhmän eteen, vaan se olisi itseoikeutetusti agendalla ikään kuin kestoteemana. Tällöin myös riskinhallinta tulee mukaan kuvioon. Hanna Kankainen huomauttaa, että esimerkiksi pienissä yrityksissä yhdenkin ihmisen joutuminen sivuun voi olla katastrofi liiketoiminnalle. Antti Äikäs tietää kertoa, että sellaisiakin johtoryhmiä löy- hyvinvointiohjelmasta väitöskirjatutkimusta laativa Antti Äikäs tyy, joissa työhyvinvointiasiat käsitellään ensimmäisinä. ”Se on on samoilla linjoilla: esimerkiksi kun analysoidaan henkilös- ollut mukava huomata.” tön vastauksia siitä, mitkä ovat olleet kolme yrityksen työilma- Esimiesten vastuusta puhuttaessa ei vaikuta siltä, että pomo- piirin eniten vaikuttavaa asiaa viime aikoina, saadaan jo aika portaalta vaadittaisiin ihmeitä – pikemminkin kaivataan hyvää, hyvä kuva siitä, missä mennään – ja mitä pitäisi kenties tehdä selkeää perusduunia. Susa Nikula arvioi, että esimiehiltä odote- toisin. taan, että työtehtävät organisoidaan hyvin ja että sovittuja työ- Juho Tuppurainen uskoo, että ylin johto kyllä saadaan 26 HR viesti 3–4/2016 tapoja noudatetaan.