HR viesti 3+4/2016 - Page 25

kuten asiakaskokemus tai työtyytyväisyys – ja työhyvinvoinnin Hanna Kankainen pitää työhyvinvoinnin johtamista yhtä työkalut tulee valjastaa tukemaan tuon päämäärän saavutta- lailla strategisena asiana kuin mitä tahansa muuta liiketoi- mista. Työhyvinvoinnin johtamisesta puhuttaessa Susa Nikula mintaan ja tulokseen huomattavasti vaikuttavaa seikkaa. Kun huomauttaa, että ihan ensiksi on pidettävä huolta siitä, että tavoitteet ovat selvät, toimet pitää suunnata oikein: esimiehet ovat tilanteen tasalla – ja tietävät, mitä johdetaan. ”Suuri heikkous vielä tänäkin päivänä on se, että johtajat eivät osaa työhyvinvoinnin substanssia riittävästi.” Runsaudenpula apukeinoista? Juho Tuppurainen muistuttaa, että esimiehen ” ”Tätä kautta saadaan vaikuttavuutta. Lii- Onnistumiset työssä ketoiminnan johdon tulee myös olla sitoutunut strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen”, Kankainen toteaa ja muistuttaa, että rikastuttavat omaa elämää ja ihminen voi entistä paremmin. jos työhyvinvointiasiat kuuluvat yrityksessä henkilöstöjohtajan tontille, tämä lähettää kovasti erilaisen viestin kuin se, että työhyvinvoinnista vastaa itse toimitusjohtaja. olemuksesta on paljon kiinni – hyvä tai paha fiilis ”tartuttaa” kyllä loppupeleissä koko tiimin. Toinen asia on se, että jahka yksilöllä on tarpeeksi moti- KISS-metodi vahvoilla Antti Äikäs lähtee siitä, että hyvässä johtamisessa asioita vaatiota, pienten edistysaskeleiden kautta voidaan suunnata yksinkertaistetaan. ”Meidän tulee tiivistää sitä, mikä työhyvin- kohti parempaa hyvinvointia, mut