HR viesti 3+4/2016 - Page 24

Mitkä ovat työhyvinvoinnin hyödyt liiketoiminnalle – ja miten työhyvinvointia tulee johtaa noiden hyötyjen saavuttamiseksi? Entä miten työhyvinvoinnin hyödyt pitäisi mitata? Ja mikä on esimiehen ja työntekijän rooli ja vastuu tässä kaikessa? HR viestin toukokuisen paneelikeskustelun aiheena oli ’Työhyvinvointi strategisena kilpailutekijänä’. Vallilan Akselissa pidettyyn videoituun paneeliin osallistuivat työterveyspsykologi Annamari Heikkilä Terveystalosta, varatoimitusjohtaja Juho Tuppurainen Firstbeat Technologies Oy:stä, työkykyjohtaja Hanna Kankainen Varmasta, hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs 4event Oy:stä ja henkilöstöjohtaja Susa Nikula SOK:sta. Moderaattorina paneelikeskustelussa toimi tutkija, työhyvinvoinnin asiantuntija Ossi Aura. Annamari Heikkilä Terveystalosta starttaa keskustelun totea- kyky paranee työhyvinvoinnillisten investointien myötä, yrityk- malla, että työterveyden merkitys liiketoiminnan näkövinkke- sen tulos pomppaa piirun tai pari ylöspäin. listä on valtava. Kun ihminen voi hyvin, hän on luova ja innovatiivinen, innostunut ja inspiroitunut omasta työstään – tämä on selvää. Heikkilä kuitenkin vastustaa ajatusta, että työhyvinvointi rajataan omaksi, erilliseksi lokeroksi ihmisen elämässä. ”Kokonaisvaltaisempi ajattelu pitää ottaa huomioon, kun ihmisten työhyvinvoinnista puhutaan”, toteaa Heikkilä ja muistuttaa, että esimerkiksi riittävät yöunet tai riittävä palautu- Hanna Kankainen Varmasta muistuttaa, että työhyvinvointi on systeeminen kokonaisuus, johon yksilön ” Henkilöstön voimavarat kannattelevat koko yritystä. minen vaikuttavat sekä työ- että siviiliminään. lisäksi kuuluvat itse organisaation rakenteet. Samalla kysymys on suurista rahoista, myös työeläkejärjestelmään liittyen. ”Säästöt ovat tuolloin huomattavia etenkin isoilla yrityksillä.” Fiilistä ei voi feikata Myös Susa Nikula SOK:sta katsoo työhyvinvoinnin hyötyjen realisoituvan toisaalta säästöjen (mm. vähentyneet sairaus- Henkilöstövarallisuus kunniaan! poissaolot), toisaalta investoinnin tuoton (motivoituneemmat, Antti Äikäs 4event Oy:stä näkee, että aihepiiriin on kaksi tulo- jaksavammat työntekijät) kautta. Esimerkiksi asiakaspalvelu- kulmaa: työhyvinvoinnin panostuksia voidaan ajatella hen- työssä paistaa pian läpi, mikäli työhyvinvointiasiat eivät ole kilöstön kulujen kautta tai henkilöstön voimavarojen kautta. kunnossa – ja kääntäen: asiakasrajapintaan saadaan kosolti ”Henkilöstön voimavarat kannattelevat koko yritystä”, Äikäs lisää hymyä, mikäli balanssi on hyvä. huomauttaa. ”Onnistumiset työssä rikastuttavat omaa elämää ja ihmi- ”Henkilöstövarallisuus on hyvä termi tätä kuvaamaan.” nen voi entistä paremmin”, Nikula kuvailee syntynyttä positiivi- Juho Tuppurainen Firstbeat Technologies Oy:stä toteaa, suuden kehää. että organisaatiolle työhyvinvointi on – kaikessa yksinkertaisuudessaan – oiva tapa säästää rahaa. Kun tiimin suoritus24 HR viesti 3–4/2016 Antti Äikäs on työssään huomannut, että yrityksen liiketoiminnasta täytyy löytää tavoitteeksi jokin keskeinen seikka –