HR viesti 3+4/2016 - Page 15

” Vaatimustason kasvaessa myös HR:n rooli muuttuu entistä strategisemmaksi. neillä keinoilla tähän ei kuitenkaan päästä: se, että entistä pie- tetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Tutkimus- nempi porukka juoksee entistä lujempaa, on viime kädessä ten mukaan henkilöstön kokema työn imu ja työpaikan tuotta- itsetuhoinen resepti. vuus kulkevat käsi kädessä – joten ei ole mikään ihme, että nyt ”Vanhan maailman keinot eivät tässä tilanteessa riitä. Nykyrealiteetit ovat niin kovat, että tarvitaan kokonaan uuden- jo isojen firmojen talousjohtajatkin tungeksivat työn imu -seminaareihin. laisia työkaluja. Oppimishaaste on iso”, hän linjaa. Koivula peukuttaa startup-kentän suosimaa probing & Koukkaa positiivisen kautta ­learning -metodia, jossa voidaan tehdä paljonkin nopeita Koivulakin pitää työn imuun liittyvää tutkimusta ja jalkautusta kokeiluja, jotta päästään käsiksi kasvun ituihin. Kymmenestä yhtenä TTL:n syömähampaista, joilla apaattisuus ja alakulo jau- projektista yhdeksän voi lätsähtää naamalleen maahan, eikä hetaan tomuksi. se kymmeneskään kenties ihmeellinen ole – mutta erään tietyn ”Työn imun käsite lähtee siitä, että työn kautta kehitetään mahalaskun kautta yritys löytää itselleen sielun ja suunnan. yksilön hyvinvointia. Aikaisemmin jos meilläkin keskityttiin etu- ”Tällaista asennetta toivoisi myös isommille, vakiintu- päässä poistamaan työhön liittyvää pahoinvointia, niin tässä neille toimijoille. Erityisesti johdon osalta tämä tarkoittaa, että on kysymys nimenomaan hyvinvoinnin lisäämisestä”, toteaa ­out-of-the-box-ajatteluun on pakko panostaa.” Koivula, joka muutenkin etenee mieluummin positiivisen kuin negatiivisen kautta. Pyhällä hengellä eteenpäin Positiivisuus on saatava isosti kulmahuoneeseen, tai muutos Koivula oli Nokian vuosien jälkeen mukana tinnituksen itsehoi- tyssää pian. Lisäksi johdon pitää antaa työntekijöille siimaa, tojärjestelmää kehittävässä lääketieteen startupissa, joten tun- eli työkaluja ja mahdollisuuksia tehdä työstä oman näköistä. tumaa kenttään löytyy. Startupeista puhuttaessa Koivula nos- Koivula tiedostaa, että monella työpaikalla digi nähdään mör- taa esiin kaksi asiaa: innostus ja draivi. könä, joka tulee ja vie. Näin ei kuitenkaan ole pakko olla. ”Alku voi mennä ihan puhtaan innostuksen voimin.” Yhteys peruspalkansaajaan löytyy työn imu -konsep- ”Jos yrityksen luottamuspääoma on kunnossa, niin muutokset voidaan kohdata yhdessä. Täytyy vain pitää huolta sitä, tista, jota TTL:ssä on tutkittu paljonkin. ”Työn imu” on työ- että se tarvittava aika oppimiselle ja erilaisille piloteille vain hön liittyvää innostumista ja iloa kuvaava käsite, jolla tarkoi- revitään jostain.” 3–4/2016 HR viesti 15