HR viesti 3+4/2016 - Page 14

” Jos yrityksen luottamuspääoma on kunnossa, niin muutokset voidaan kohdata yhdessä. Koivulan mukaan digitalisaatio mullistaa työelämää ja yhteis- Tähän on tultu kuntaa meillä ja muualla ja sen iso kysymys kuuluu, miten Insinööritaustainen Koivula on aina ollut prosessikuvauksen ihminen ja teknologia sovitetaan onnistuneesti yhteen. ystävä, koska sen voima silmien avaajana on usein poikkeuk- ”Meillä on hyvä mahdollisuus onnistua tässä, sillä tekno- sellinen. Erilaisissa kehitysprojekteissa tämä on erityisen kou- logia tulee koko ajan käytettävämmäksi. Tämä kuitenkin vaa- riintuntuvaa, kun raavitaan kasaan historia-analyysiä tomun tii sitä, että jostain kaivetaan esiin ne osaajat, jotka hallitsevat jo laskeuduttua. Jälkikäteen on helppo nähdä, missä kohtaa käyttäjäkokemuksen”, hän toteaa. janalla prosessi tekee oudon kiemuran tai peräti kuperkeikan ja lähdetään vähän arveluttavaan suuntaan. Vaadi hyvää teknologiaa! ”Usein nähdään tapauksia, joissa prosessi ikään kuin kier- Samalla Koivula rohkaisee kansalaisia vaatimaan hyvää tek- tää ongelmakohdan.” Tällaisia ”sokeita pisteitä” voivat olla nologiaa, erityisesti työpaikoilla, joissa ohjelmistot tuntuvat vaikkapa toisinajattelevat liiketoimintayksiköt tai erityisen han- aina laahaavan vähän perässä ja optimointi sijoittuu jonnekin kala pomo, jota ei haluttu lähteä haastamaan. Vuosien päästä hurskaan toiveen ja kuolleen kirjaimen välimaastoon. organisaatiossa sitten voidaan ihmetellä, miksi joku asia on ”Monessa paikassa on sitten vielä sinänsä ihan hyvä, toi- IT-infraan kirjoitettu kuin kiveen konsanaan – tietämättä että miva perusinfra, mutta siihen ei pysty enää integroimaan ”poikkeuksen poikkeuksen” takana on jo aika päivää sitten mitään uutta. Vanhasta luopuminen kuitenkin pelottaa ja niin eläköitynyt hallintopäällikkö. ei huomata tarttua niihin uusiin mahdollisuuksiin, jotka ovat aukeamassa.” Koivulan mukaan luopumisen tuska kannattaa kestää, jos sen avulla pääsee hyppäämään yhden – tai parinkin! – kehi- ”Jos mahdollista, prosessi pitäisi rakentaa niin, että sen pystyy esittämään ja näkemään simppelinä ketjuna”, t XXB][KH\\Z]]Z[Z]ZXH[[\H[]]K\\[Y[[K]\H\HZH\]H]0 ]0Z00]\[Bp[Z[H\X]Z[Z[HZ[H[[[ۈZH8$X[\[[B]0 ]0\HZY]]00]\ZK][Hۈ[\X[Z]0 ]0[XHۈ\]]HZX[[\˂'S]]][ۈX\[K]0000X[XX[[XXB[XHXHZ0]Y\X[H]Y\X['BMY\H $ ̌ MZ]0ZY[[[[]]\Z]Z]YZ]0[\KX[ZژH]0\HXYH\0[00ZY[\ˈY[B