HR viesti 3+4/2015 - Page 65

VÄLIPALAT OSANA TERVETTÄ ELÄMÄÄ MiniMarket Express Oy:n Terve Elämä! -välipala-automaatit on tuotu markkinoille tarjoamaan terveellisempiä välipalavaihtoehtoja yleisempien välipalatuotteiden rinnalle. Nämä automaatit ovat saaneet parin viime vuoden aikana hyvän jalansijan myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Välipalat kuuluvat terveelliseen ruokavalioon. Säännöllisten aterioiden ja välipalojen syönti on yhtä tärkeää kuin on monipuolinen ruokavaliokin. Syömällä kohtuullisesti tasaisin väliajoin pystytään pitämään energiataso mahdollisimman tasaisena. Säännöllistä liikuntaa ei tietenkään voi unohtaa osana tervettä elämää. Säännöllinen energiansaanti on yhtä tärkeää niin kouluikäisille kuin aikuisillekin. Välipalojen helppo saatavuus työpaikoilla on niin työntekijöiden kuin työnantajienkin etu. Näin kenenkään ei tarvitse muistaa tuoda ylimääräisiä eväitä tai poistua kesken työpäivän hakemaan pientä suuhunpantavaa. Välipaloilla ei tietenkään ole tarkoitus korvata aterioita, kuten lounasta, vaan ne täydentävät energiansaantia pitkän työpäivän aikana. Lisätietoja: www.minimarket.fi MEPCO HRM TUOTTAA HYÖTYJÄ COOR SERVICE MANAGEMENTIN HENKILÖSTÖLLE KUVA: SHUTTERSTOCK.COM Coor Service Management palvelee suomalaisia yrityksiä ja julkisyhteisöjä yli tuhannen ihmisen voimin. Omaa palkka- ja henkilöstöhallintoaan Coor hoitaa vain viidellä käsiparilla. Rivakkaa työtahtia siivittää henkilöstön arkea helpottava, Mepco Oy:n toimittama, HRM-ratkaisu Coor päätyi kasvun myötä tilanteeseen, jossa palkanlaskenta oli ulkoistettu kahdelle palveluntuottajalle. Muutosta tarvittiin, koska kaksi henkilöstökoordinaattoria joutuivat ulkoistamisesta huolimatta käyttämään yli puolet ajastaan palkkahallintoon liittyviin tehtäviin. Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Anne-May Asplund halusi yhtenäistää toimintaa, kilpailuttaa kumppaneita sekä vertailla ulkoistamisen ja sisäistämisen etuja. Coor päätyi hoitamaan esimiehiä, HR-tiimiä ja jokaista työntekijää. Työsuhteen elin- palkka- ja henkilöstöhallintoa omalla järjestelmällä. kaarta ohjataan rekrytoinnista palkanlaskentaan ja osaamisen Ratkaisuksi valittiin Mepco HRM. “Painotimme nykyaikaisuutta, helppokäyttöisyyttä, muokattavuutta sekä koko työsuh- jatkuvaan kehittämiseen. “Olemme saavuttaneet selviä säästöjä, parantaneet muu- teen elinkaaren kattavaa toiminnallisuutta“, Asplund peruste- tosvalmiutta ja tuottaneet hyötyjä henkilöstölle. Mahdollis- lee. ten virheiden korjaus on nopeutunut, hallinnon ja esimiesten toiminta tehostunut ja tiedonsaanti helpottunut“, Asplund Rekrytointia, palkanlaskentaa ja sanoo. henkilöstöhallintoa Mepco HRM palvelee yli tuhatta henkilöä: yrityksen johtoa, Lisätietoja: www.mepco.fi 3–4/2015 HR viesti 63