HR viesti 3+4/2015 - Page 64

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TUOTTAVUUTTA UUSILLA TOIMINTATAVOILLA Perinteinen tapa edesauttaa uuden ICT-teknologian Toiminnallinen tarve ja taloudellinen vaade käyttöönottoa organisaatiossa on kouluttaa henkilöstö uuteen työkaluun. Järjestetään lyhyitä tietoiskuja Muutostarve ja mahdollistetaan itseopiskelu verkko-opiskeluympäMiten arkisen toiminnan tulee muuttua, jota hanke saadaan kannattavaksi? ristössä. Henkilöstön osaaminen kasvaa, he oppivat käyttämään uutta työkalua. Toimintatapojen muutokset Uusi osaaminen ei kuitenkaan varmista sitä, että henkilöstön toimintatavat muuttuvat. Uusi työkalu ja uusi osaaminen jäävät helposti arjen kiireen alle. Investointi uuteen ICT-työkaluun ja henkilöstön osaa- Viestintä Mittaaminen Juurrutusaskeleet Osaamisen kehittäminen miseen muuttuvat suuresta lupauksesta kitkeräksi pet- Mikä on tehokkain tapa viestiä? Miten muutos todennetaan mittaamalla? Miten yksilöä tulee tukea, jotta muutos tapahtuu yksilötasolla? Mitä uutta osaamista tarvitaan, jotta voidaan toimia uudella tavalla? Viestinnän tarpeet Mitattavat suureet Muutoksen tuki Minimiosaamistaso Mitä viestitään? Milloin? Miten? Mitä mitataan? Kuka? Milloin? Miten? Mihin raportoidaan? Miten organisaatio voi tukea ja avustaa muutoksen toteuttamisessa? Miten uusi osaaminen saadaan henkilöstölle tehokkaimmin? Viestintäsuunnitelma Mittaussuunnitelma Juurrutusaskeleet Osaamisen kehittämisen suunnitelma tymykseksi: työkalun käyttöönoton laajuus jää kauas tavoitteista eikä investointi saavuta tavoitteitaan. Teknisen muutoksen ja uudistuksen rinnalla on varmistettava henkilöstön toimintatapojen muuttuminen. Humaani migraatio varmistaa henkilöstön toimintatapojen muutoksen. Humaanin migraation avulla ICT-teknologiaan tehty investointi saadaan kannattavaksi. Ytimessä on osaamisen kehittämisen lisäksi henkilöstön arjen toimintatapojen aktiivinen, tietoinen ja mittaamalla todennettu muuttaminen. JUURRUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen, juurrutusaskeleet, mittaaminen ja viestintä Humaani migraatio projektina Humaani migraatio lähestyy ICT-projektia neljästä eri näkökul- Humaanin migraation projekti aloitetaan selvittämällä kehi- masta: osaamisen kehittäminen, juurrutusaskeleet, mittaami- tyshankkeen taustat: toiminnalliset tarpeet, muutoshalut sekä nen ja viestintä. taloudelliset motiivit. Nämä taustatekijät tuottavat konkreettiset Henkilöstö ei voi ottaa uutta teknologiaa käyttöön ilman tarpeet muuttaa henkilöstön toimintatapoja. Tämän vaiheen uutta osaamista. Osaamisen kehittäminen, kouluttaminen, ei jälkeen valmiina on listaus niistä muutoksista, joita henkilös- kuitenkaan saa olla itsetarkoitus eikä keskiössä. Se on vain tön toiminnassa halutaan tapahtuvan, jotta hanke on investoin- väline muutoksen toteuttamiseen. Uusi osaaminen tuotetaan tina kannattava. henkilöstölle tapauskohtaisesti suunnitellulla osaamisen kehittä- Tarve toimintatapojen muutoksille voidaan seuraavaksi misen suunnitelmalla: tietoiskuin, verkkokoulutuksella, pienryh- muuttaa kuvaukseksi minimiosaamistarpeesta. Minimiosaamis- mäkoulutuksilla, videokoulutuksella ja muilla menetelmillä, työ- tarve kuvaa ne osaamiselementit, jotka henkilöstön on saa- kaluvalikoima valitaan tapauskohtaisesti sopivimmaksi. tava voidakseen toimia uuden toimintatavan mukaisesti. Osaa- Juurrutusaskeleet varmistavat uuden osaamisen siirtymisen miselementeistä voidaan johtaa tarvittavat osaamisalkiot, toimintatapoihin. Aktiivinen, ohjattu esimiestyö, pelillistäminen jotka sitten koulutetaan henkilöstölle kuhunkin tilanteeseen ja muut erilaiset positiivisen vahvistamisen menetelmät sovite- tehokkaimmalla tavalla. taan valittuun teknologiseen ratkaisuun ja org [