HR viesti 3+4/2015 - Page 60

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Alaisissa ärsyttää Syy Ärsyttävyys asteikolla 1–5 Luo huonoa työilmapiiriä asenteellaan 4,6 Ei toimi yrityksen arvojen mukaisesti 4,2 Myöhästelee toistuvasti 4,1 Esimiehissä ärsyttää Syyttää virheistä, joita alainen ei ole tehnyt 4,4 Ei kuuntele alaisiaan 4,4 Ei luota alaisiinsa 4,3 MIKÄ TYÖPAIKALLA ÄRSYTTÄÄ? NÄIN POMOT JA ALAISET VASTAAVAT Esimiehiä ärsyttää alaisissa eniten se, jos he myrkyttävät Hieman pienempi paha alaisessa on esimiesten mukaan se, työilmapiirin huonolla asenteellaan, toimivat yrityksen arvoja ajattelematta tai myöhästelevät toistuvasti. Alaisia taas nakertaa pomoissa erityisesti aiheeton syyttely virheistä, huono kuuntelukyky ja kyvyttömyys luottaa alaisiinsa. Muun muassa nämä asiat kyselyssä, jossa selvitettiin esimiesten ja alaisten ärsyttävimpiä käytöstapoja ja niiden yleisyyttä vastaajien työpaikoilla. Esimiesten yleisin ärsytyksen aihe on alaisten asenne Jos ajatellaan, että yksikin jatkuvasti valittava kollega on häiriöksi muiden työnteolle, on tilanne suomalaisilla työpaikoilla hankala. Näin ainakin esimiesten mielestä, sillä yli 40 prosenttia heistä koki, että heidän työpaikallaan on yksi, kaksi tai jopa useampi huonoa ilmapiiriä luova alainen. tekee tehtäviä, joita ei ole hänelle määrätty. Työntekijöitä kismittää yleisimmin esimiesten luottamuksen puute Alaisia ärsyttää esimiehissä eniten aiheeton syyttely virheistä, joita alainen ei koe tehneensä. Kuitenkin vain alle puolet alaisista kokee näin tapahtuneen omalle kohdalleen. Kolmasosa vastasi saavansa aiheettomia syytöksiä silloin tällöin. Joka kymmenes alainen kertoo saavansa syytöksiä aina, kun jokin menee pieleen. Toiseksi eniten ärsytystä alaisissa herättää heidän esimiehensä huomion puute. Tämä asia toisaalta koettiin olevan kuitenkin Suomessa melko hyvin hallinnassa. Jopa yli 70 prosenttia alaisista vastasi esimiehensä kuuntelevan heitä aina tai ainakin yleensä. Kolmasosalla esimiehistä on lisäksi työpaikoillaan ainakin Luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan koettiin kolmanneksi joku, joka osoittaa tyytymättömyyttään silloin tällöin. ärsyttävimmäksi piirteeksi esimiehissä. Alaiset kokivat tämän Toiseksi yleisin ärsyttävä tapa alaisissa esimiesten mielestä on se, etteivät alaiset toimi yrityksen arvojen mukaisesti. Yli kolmannes esimiehistä kokee, ettei yrityksen arvoihin tai missioon uskota täysin. Lisäksi joka kymmenes esimies kokee alaistensa kyseenalaistavan arvoja ja missiota jatkuvasti. Toisaalta vikaa lienee myös johtajistossa, sillä 6 prosenttia olevan myös valitettavan yleistä työpaikoilla. Joko pomo haluaa tietää ja päättää jokaisesta yksityiskohdasta (14 % tapauksista), tai ei johda työtä ollenkaan (21 %). Vajaa puolet vastaajista kuitenkin kertoo esimiehensä luottavan työntekijöihinsä niin, että alaiset saavat järjestää työnsä suhteellisen vapaasti. esimiehistä vastasi, ettei missiota tai arvoja ole edes Edellä esiteltyjä kohtia hieman miedompaa ärsytystä