HR viesti 3+4/2015 - Page 6

18 Johdetaanko teillä terveyttä? 26 Takaisin radalle? 30 Työturvallisuuden monet kasvot 34 Muutakin kuin työtuolin säätönuppi 42 Hei, onko kukaan nähnyt alaisiani? 4 HR viesti 3–4/2015 HR viestin paneelikeskustelu kartoitti työhyvinvoinnin nykytilannetta Suomessa – ja minkälainen on polku tulevaisuuteen? Videoitu paneelikeskustelu paljasti, että harvassa kulmahuoneessa ollaan hereillä asian suhteen. Niin hyvässä kuin pahassa, työhyvinvointi on paljolti yksilön omissa käsissä. Ammatilliseen kuntoutukseen täytyy saada uutta, ennakoivampaa otetta. Yritykset ymmärtävät koko ajan paremmin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa näihin ongelmiin puututaan, sitä parempi on lopputulos. Työn tekemisestä on vuosikymmenien saatossa tullut turvallisempaa, mutta petrattavaakin riittää. Siksi on hyvä tietää, millaisilla elementeillä turvallinen työympäristö tehdään. Mitä työturvallisuus tarkoittaa, kenellä on siitä yrityksissä vastuu? HR viesti keskusteli aiheesta neljän asiantuntijan kanssa. Moderni ergonominen suunnittelu toimii monialaisesti, ennakoivasti ja osallistavasti. Monitilatoimisto on hyvinkin ergonominen trendi, sillä se tukee työnteon eri tapoja ja vaiheita. Johtaja kohtaa aivan uudenlaisia haasteita, kun hän luotsaa etätyöntekijöistä koostuvaa työyhteisöä. Keskeisiin haasteisiin kuuluu esimerkiksi työtoveruuden ja läheisyyden luominen työyhteisöön, jonka jäsenet eivät näe toisiaan oikeasti kasvotusten.