HR viesti 3+4/2015 - Page 59

ovat olleet paitsi tietysti rekrytointi, niin myös Sykesin esille- Kenelle palvelu sopii? tuominen ja markkinointi työnantajana niin Pohjoismaissa kuin Pitkän yhteisen historian perusteella Rose Marie Yli-Kaila globaalistikin”, hän pohtii. suosittelee EURES-palveluja kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka harkitsevat rekrytointia Euroopan Panosta laatuun! alueelta – ja jotka haluavat lokaalia tuntemusta ei-kaupalliselta Sykesin yhteinen taival EURESin kanssa on kestänyt pitkään, kumppanilta. mutta yhteistyön alussa Sykes Finland käytti ulkomaan rekry- ”EURES-palvelut ovat moninaisia ja niistä voi käyttää itsel- toinneissaan EURESin rinnalla myös yksityistä välitystoimistoa. leen kuhunkin tilanteeseen sopivia palveluja ja ratkaisuja”, Yli- Tuolloin kuitenkin huomattiin pian, että EURESin kautta tulee Kaila toteaa ja lisää, että vaikka työnantaja käyttäisi Euroo- huomattavasti enemmän ja parempia ehdokkaita. Tällä het- passa yksityisiä työnvälitysfirmoja, niin kannattaa käyttää rin- kellä tilanne on se, että Sykes käyttää EURESia sekä vaihtele- nalla EURESia. vasti muita maakohtaisia ilmoituspalveluita, esimerkiksi IT-alan sivustoja. ”Jossakin vaiheessa käytimme rekrytointiyrityksiä esihaastattelemaan ja testaamaan kandidaatteja, mutta näillä volyy- Hänen mukaansa EURES ja kansallinen työvoimatoimisto usein tavoittavat suuremman otannan kuin pelkkä yksityinen välitysfirma. ”EURES-asiantuntijat ovat avuliaita ja heillä on paljon tie- meillä meille parempi malli on hoitaa rekrytoinnit itse”, Yli- toa. Plussana tulee tietysti palvelun maksuttomuus, ja saata- Kaila valottaa. villa on myös lisäpalveluita tarpeiden mukaan.” Sykesillä on hyviä kokemuksia myös Varsinais-Suomen ELYkeskuksen Spurtti-projektista, jonka tehtävänä oli edistää työ- Kiikarissa kasvu perusteista maahanmuuttoa. Joitakin vuosia sitten toteutettu Entä sitten Sykes Finlandin tulevat rekrytointitarpeet? Yli-Kailan kielikurssi vedettiin läpi Sykesin tiloissa iltaopiskeluna. mukaan yhtiön tavoitteena on kasvu ja taloon rekrytoidaan ”Se oli työntekijöille tervetullut ja helppo tapa päästä suo- Pohjoismaista henkilöstöä vuosittain. ”Viime vuosina olemme menkielen opiskeluun kiinni. Se oli myös työantajan kannalta rekrytoineet henkilöstöä nimenomaan IT-tukihenkilön tehtäviin. oiva tapa tukea työntekijän sijoittumista ja juurtumista Suo- Rekrytointiaikataulumme ovat usein tiukkoja, joten niihin rea- meen”, arvioi Yli-Kaila. goidaan nopeasti.” 3–4/2015 HR viesti 57