HR viesti 3+4/2015 - Page 58

ILMOITUS RUUTIA REKRYTOINTIIN, KIITOS! EURESILLA ON KASVAVA ROOLI TYÖNANTAJAN TUKENA SUOMESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: 123RF.COM EURES on tuonut potkua suomalaisten yritysten rekrytointeihin jo vuosien ajan. Jos Suomesta ei ole saatavilla työvoimaa kohtuullisessa ajassa – kenties edes koulutuksen avulla – ratkaisu voi olla rekrytointi EU- tai ETA-maasta. Siinä auttavat EURES-palvelut, jonka nimi on lyhenne sanoista European Employment Services. EURES-asiantuntija Tomi Puranen kertoo, että EURES aloitti var- tointikanava ja -apu”, Yli-Kaila toteaa ja lisää, että erityisesti sin työnhakijapainotteisena palveluna, mutta on jatkuvasti laa- EURESin sisäinen yhteistyö on ollut eduksi; EURES-asiantunti- jentunut työnantajapuolelle. ”Meidän tehtävämme on auttaa jat tapaavat tuntea toisensa hyvinkin ja ilmoitukset saadaan osaavan työvoiman löytämisessä”, Puranen linjaa. nopeasti auki. Ilmoituksen voi julkaista itse EURES-sivustolla tai Viime aikoina EURESin kautta on löydetty osaajia mm. Espanjasta, Kreikasta ja Virosta. ”Kuumia” toimialoja ovat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maatalous- ja puutarhasek- pyytää EURES-asiantuntijoita aukaisemaan hakuilmoituksen. EURES-portaalista voi myös selata ansioluetteloita. ”EURES-asiantuntijoilla on paikallistuntemusta ja osaavat tori. Sen sijaan esimerkiksi ICT-alalla on ylitarjontaa jo omasta kertoa ajankohtaista tietoa maansa työllisyystilanteesta. Heiltä takaa. Poikkeuksiakin toki löytyy: tulee ideoita ja he ovat joustavia”, toteaa Yli-Kaila. ”Pelialalla on jonkin verran pulaa erityisosaajista ja sinne rekrytoidaan uusia osaajia ulkomailta.” ”Lisäksi EURES-asiantuntijat pystyvät myös katsomaan tietokannoistaan sopivia hakijoita toivotuilla kriteereillä, mistä on ollut apua rekrytilanteissa ja tätäkin kautta on meille löytynyt Kovan luokan liikkuvuus Purasen kaltaiset koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälityk- työntekijöitä.” Yli-Kailan mukaan EURESista on ollut hyötyä myös sen suh- seen erikoistuneet EURES-asiantuntijat toimivat kaikissa EU- ja teen, millainen tietopaketti työnantajalle pitää kasata liittyen ETA-maissa sekä Sveitsissä; ainutlaatuisen kattavaan verkos- ulkomaisen työntekijän palkkaamiseen, työntekoon ja asumi- toon kuuluu n. 950 asiantuntijaa. EURES välittää vuosittain seen Suomessa. jopa 50 000 työntekijää maasta toiseen. Suomessa EURES-asiantuntijoita on suurimmissa työ- ja Pohjoismainen hegemonia vahva elinkeinotoimistoissa. Palvelut ovat maksuttomia. Varsinais-Suo- Suomen EURES on ollut mukana, kun Sykes on rekrytoinut men TE-toimistossa toimiva Puranen arvelee, että EURESille – useita kymmeniä (ellei satoja) työntekijöitä erityisesti muista ja sen kaltaisille palveluille – on kasvavaa tilausta: Pohjoismaista – ja viime vuosina on myös tehty ”löytöjä”. ”Jos ajatellaan suomalaisia yrityksiä, on selvää että työvoi- ”Vuosien 2014 ja 2015 aikana olemme tähän mennessä mapula tulevaisuudessa pahenee. Tällöin osaajia pitää rekry- palkanneet yhteensä 15 henkilöä ulkomailta. Eniten on tullut toida entistä kauempaa.” Ruotsista ja Tanskasta”, Yli-Kaila kertoo. Vastaavasti Sykes Ed ja Sykes Sveg Ruotsista ovat käyneet Sykes Finland pioneerina rekrytoimassa suomalaisia työntekijöitä call centereihin Ruot- Sykes Finland on käyttänyt EURESin palveluja jo yli vuosi- siin ja Sykes Suomi ja Ruotsi ovat useampana vuonna osal- kymmenen – ja kokemukset ovat erittäin hyviä, kertoo HR listuneet European Job Day -tapahtumiin Turussa. Yli-Kaila Manager Rose Marie Yli-Kaila Sykesistä. Sykes työskentelee arvioi, että Sykesin Ruotsin toimipisteet ovat rekrytoineet kym- liiketoimintaprosessien ulkoistamisen alalla ja tuottaa asiak- meniä suomalaisia vuosien saatossa. kailleen tukipalveluita ja asiakaspalvelua. ”Meille EURES on ollut hyvä, avulias ja luotettava rekry56 HR viesti 3–4/2015 ”Valtaosa toki on löytynyt EURESissa ja Suome