HR viesti 3+4/2015 - Page 53

” Pakottamalla tehdystä muutoksesta ei tule pysyvä. Tollet lisää, että yrityksen menestys on monien asioiden lisäksi kiinni myös siitä, että henkilöstöllä on motivaatiota tehdä asioita oikein ja hyvällä laadulla. ”Pakottamalla ei synny yrittäjäfiilistä, että wau, tämä on nastaa ja hieno homma, haluan tehdä tätä.” Konservatiivit hankalimpia Johdon hyvästä tahdosta huolimatta muutos voi aiheuttaa vastarintaa. Koulutusalan yritys Integron toimitusjohtaja Taina Rämö-Korpisen mukaan ennakoimaton muutos on yksilölle poikkeama odotetusta ja jossain muodossa tuottaa elämänhallinnan häiriön. ”Muutoksen käsittelyn vaiheissa yksilöiden kyky siirtyä uhka- ja puolustautumistiloista sekä niihin liittyvistä reaktioista mahdollisuuksien alueelle, jossa rakentava toiminta käynnistyy, voi vaihdella suuresti. Muutosvastarinnan käsittelemisen keinot ovat moninaiset, niitä on sovellettava laaja-alaisesti”, Rämö-Korpinen kommentoi. Rämö-Korpinen siteeraa viestinnän tutkija Everett Rogersin vuonna 1962 esittämää teoriaa innovaatioiden leviämisestä, joka määrittelee uuden toimintatavan tai innovaation omak- 3–4/2015 HR viesti 51