HR viesti 3+4/2015 - Page 48

” Etätyössä tarvitaan myös itsensä johtamista. tavoitellaan ja millä aikataululla. Jos mahdollista, niin isommat siin viestittelyihin. Tällöin henkilöön kannattaa olla suoraan tavoitteet kannattaa tietenkin jakaa välitavoitteisiin.” yhteydessä ja kysyä missä mennään.” Humalan mukaan ideaalitapaus olisi, että projektin alussa Kun työyhteisöön kuuluu jäseniä eri mailta ja mantereilta, siihen osallistuivat tapaisivat ainakin kerran kasvotusten, jol- niin johtajalta vaaditaan myös kulttuurista tuntemusta. Hänelle loin he pääsisivät myös hieman tutustumaan toisiinsa. ”Aina voi olla hyötyä vaikkapa tiedosta, että kiinalaisessa kulttuurissa tämä ei tietenkään ole mahdollista, mutta silloin voisi miettiä vältetään viimeiseen asti sanan ei lausumista. Tai että Saksassa vaikkapa videoneuvottelun järjestämistä.” viestitään usein varsin muodollisesti. Tai että itänaapurissamme asiat eivät todennäköisesti etene ennen kuin työntekijällä on Yhteiset pelisäännöt hänen esimieheltään saatu mandaatti tehtävän suorittamiseen. Projektin aluksi kannattaa sopia myös yleisistä pelisäännöistä, Tai että Etelä-Euroopassa erilaisiin aikatauluihin suhtaudutaan, miten työtä tehdään. ”Työajan pikkutarkka kontrollointi kan- edelleen, hieman eri tavalla kuin pohjoisessa. nattaa unohtaa. Tärkeintä on seurata miten työssä saavutetaan tuloksia.” Jos työyhteisöön kuuluu jäseniä vaikkapa eri maista, niin Me ollaan johtajia kaikki Etätyössä tarvitaan myös itsensä johtamista. ”Jos työntekijä tällöin on tärkeää sopia, millä välineillä toisiin ollaan yhtey- tekee töitä kotonaan, niin hän on aika yksin. Toisille tämä sopii, dessä ja milloin. Alkupalaverissa voidaan sopia vaikkapa toiset kaipaavat ehkä työtoverien läsnäoloa. Tässä korostuu jäl- niinkin konkreettisista asioista kuin että miten nopeasti sähkö- leen yhteydenpito työtovereihin, edes virtuaalisesti.” posteihin odotetaan vastauksia. ”Tärkeää on tietenkin, että myös projektin johtaja on tavoitettavissa. Hänen kannattaa kuitenkin huolehtia, että ei aseta itseään liian vaikeaan asemaan ja varmistaa, että päiviin mahtuu myös riittävästi vapaa-aikaa.” ”Johonkin työyhteisöön voisi sopia vaikkapa virtuaalinen kahvitauko, jossa juodaan kahvia läppäreiden ääressä ja vaihdellaan kuulumisia vapaamuotoisesti.” Yksilöllistä on myös se, että kannattaako etätyötä tekevän laatia itselleen tiukka 8–17 työaika vai pääseekö hän parempiin tuloksiin selkeästi työtä jaksottamalla. ”Jälleen kerran, tulok- Kommunikaatiota ja kulttuuritietoutta set ratkaisevat. Mutta riittävästä vapaa-ajasta kannattaa huoleh- Virtuaalisessa työskentelyssä korostuu kommunikaatio. Joh- tia.” tajan pitäisi osata lukea paitsi tekst Z